E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSkupina fyziologie epitelů a transportních procesů


Pracovní skupina se zabývá studiem biologie epiteliálních buněk s důrazem na transportní mechanismy střevního epitelu. Neustále se obnovující střevní epitel představuje atraktivní systém pro studium mechanismů spojených s buněčnou proliferací, diferenciací a udržením homeostázy organismu. V zásadě představují formy regulace střevního epitelu dva odlišné typy - (1) reversibilní regulaci specifického a nespecifického typu uplatňující se za fyziologických a patofyziologických podmínek a (2) ireversibilní regulaci odrážející změny funkčních požadavků uplatňujících se během ontogenetického vývoje. Tato regulace je zabezpečována celou řadou mechanismů, které zahrnují humorální, nervové, imunitní a dietetické signály. Experimentální práce se koncentruje na studium absorpčních a sekrečních mechanismů střevního epitelu a jejich regulačních systémů, zejména střevního nervového a imunitního systému, na zvířecích modelech a na tkáňových kulturách. V laboratoři jsou používány metody elektrofyziologické (napěťový zámek), biochemické (měření enzymových aktivit) a molekulárně biologické (kvantitativní RT-PCR).

 

vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. (tel. 221951762)
laboratoř: Viničná 7, 1. patro, č. dv. 136 

Akce dokumentů