E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDOKTORSKÉ STUDIUM

 

Doktorský studijní program

Doktorský studijní program Fyziologie živočichů poskytuje nadstavbové studium absolventům biologických a příbuzných oborů. Účastníci jsou vzděláváni v koncepčních, metodologických a technických oblastech příslušných oborů fyziologie a současně vedeni k samostatné výzkumné práci a řešení ucelených vědeckých problémů. Tematické vymezení vlastního doktorského projektu, jeho metodický rozvrh a postup řešení zpravidla vychází z aktuálně řešených vědeckých projektů zajištěných grantovými prostředky. Jeho základem jsou vždy předem jasně formulované vědecké hypotézy. Postup prací je průběžně konzultován se školitelem a monitorován ve výročním hodnocení.

NABÍDKA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Absolvent doktorského studia se stane vysoce kvalifikovaným odborníkem v příslušném oboru fyziologie, schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření. Absolventi najdou uplatnění na univerzitách, v akademických a resortních výzkumných ústavech, v komerčních podnicích nebo zdravotnických či farmaceutických zařízeních, kde se mohou zabývat nejrůznějšími aspekty základního nebo aplikovaného biomedicínsky orientovaného výzkumu. Absolventi se mohou rovněž uplatnit i v různých manažerských pozicích nebo ve státní správě.

Všeobecné informace pro uchazeče o doktorské studium jsou na webových stránkách Přírodovědecké fakulty UK v Praze v záložce Studium (Uchazeč o doktorské studium), a zde jsou také uvedeny aktuality týkající se tohoto studia (Aktuality pro doktorandy).

Doktorský studijní program Fyziologie živočichů je koordinovaný Oborovou radou fyziologie živočichů a patří mezi Doktorské studijní programy v biomedicíně.


Doporučené přednášky

Studenti doktorského programu Fyziologie živočichů si mohou zapisovat přednášky určené zejména pro pokročilé studenty v magisterském studiu. Seznamy těchto přednášek naleznete v programech pro magisterské studium spolu s odkazy do studijního informačního systému, který obsahuje syllaby a všechny další informace. Seznam doporučených kurzů je možné najít také přímo na webové stránce DSPB (Fyziologie živočichů – kurzy). Inspirovat se můžete také přímo v databázi katedry.

 

Aktuální informace k rigorózním zkouškám a obhajobám doktorských disertačních prací

V současné době nejsou naplánované žádné zkoušky ani obhajoby.

Akce dokumentů