E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Naši studenti opět bodovali

Studenti naší katedry byli úspěšní na 46. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, která se konala v Bratislavě ve dnech 7. - 10. 11. 2019. Doktorandka Hana Kahounová získala od odborné poroty cenu za nejlepší studentský poster, který se zároveň v hodnocení publika umístil na druhém místě. Magisterský student Jan Kouřil získal za svůj vůbec první konferenční příspěvek cenu publika za třetí nejlepší studentský poster.

Publikováno 11.11.2019

Zemřel náš emeritní profesor Vladimír Kořínek

S hlubokým zármutkem v srdcích oznamujeme, že v neděli 3. listopadu náhle zemřel emeritní profesor katedry ekologie, Vladimír Kořínek. Pan profesor byl vysoce aktivním členem katedry až do posledního dne svého dlouhého a plodného života.

Publikováno 8.11.2019

Na novém čísle Živy biodiverzitě spolupracovala naše katedra

Letošní monotematické číslo Živy je věnováno biodiverzitě – tématu, které je pro mnohé skoro synonymem biologie. Biologická rozmanitost dává život obývanému prostředí, a je často i tím hlavním, co fascinuje vědeckou i laickou veřejnost. V některých systémech, třeba na Petriho misce, sice může růst pouze jeden druh bakterie, ale v naprosté většině jsou „ekosystémy“ tvořeny různě pestrou mozaikou organismů.

Publikováno 25.10.2019

Metabolická teorie biologie: začátek konce?

Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí byl i profesor David Storch z naší katedry , nedávno v prestižním časopise PNAS publikoval článek založený na analýzách obřích datových souborů. Studie ukazuje, že metabolismus pravděpodobně není tou nejzákladnější rovinou popisu biologických procesů.

Publikováno 22.10.2019

Nejlepší poster na konferenci Ekologie 2019

Studentka naší katedry, Pavla Halamová, získala ocenění za nejlepší studentský poster na konferenci Ekologie 2019 - konference České společnosti pro ekologii.

Publikováno 26.9.2019

Donatio Univesitatis Carolinae pro Davida Storcha

Při příležitosti výročí 671 let od založení UK předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a také prémii Donatio Univesitatis Carolinae, která byla mj. udělena také Davidovi Storchovi z naší katedry. Gratulujeme!

Publikováno 9.5.2019

Jak klima ovlivňuje rostlinné znaky?

Irena Šímová z Katedry ekologie PřF UK je jedním ze dvou hlavních autorů studie, na níž se podíleli vědci z celkem 23 pracovišť napříč Evropou a Amerikou. Jejím hlavním cílem bylo zjistit, které znaky dřevin a bylin na americkém kontinentu jsou ovlivněny klimatem. K analýze vědci využili dat v databázích BIEN a TRY. Ty obsahují rozsáhlý soubor dat o výskytech rostlinných druhů a rostlinných znacích. U dřevin se podařilo odhalit jasný vliv klimatu na jednotlivé znaky. Tyto dvě růstové formy rostlin – dřeviny a byliny - mají zřejmě odlišné životní strategie.

Publikováno 9.5.2019

Akce dokumentů