E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkologie, biologie a evoluční historie symbiotických krevet podčeledi Pontoniinae

(Ivona Horká, Adam Petrusek)
(fotografie © Ivona Horká)


Mořské krevety z podčeledi Pontoniinae (čel. Palaemonidae) patří systematicky a ekologicky k nejrozmanitějším zástupcům mořských desetinohých korýšů. 

Imperator
Kreveta Periclimenes imperator žijící na sumýši Stichopus variegatus, Jihočínské moře.


Významným taxonem celé podčeledi je rod Periclimenes, který vykazuje největší diverzitu znaků v rámci podčeledi, a který v současné době zahrnuje přes 170 druhů převážně z Indo-Pacifiku. Samotný rod jako celek je velmi různorodý a ve svém aktuálním pojetí téměř jistě představuje poly- nebo parafyletický taxon. Vedle minoritního zastoupení volně žijících forem žije většina druhů tohoto rodu v symbiotickém vztahu s jinými bezobratlými živočichy. Známé je soužití s mořskými houbami, žahavci, měkkýši, ostnokožci nebo s korýši jiných skupin, např. poustevníčky. U takto asociovaných krevet často můžeme pozorovat adaptace, které se projevují v morfologii, zbarvení, či charakteristickém chování, a které úzce souvisejí se specifickým typem vzájemné vazby mezi krevetou a jejím hostitelem.

Longicarpus
Kreveta Periclimenes longicarpus na sasance Entacmaea quadricolor, Rudé moře.

Doposud publikované práce byly zaměřeny převážně systematicky a vycházely z morfologických, příp. ekologických charakteristik daných taxonů. Detailní genetické studie, jež by vyjasnily reálné fylogenetické vztahy druhů a skupin, a přispěly tím k hlubšímu poznání evoluce vazeb krevet na typy hostitelů, nebyly v rámci podčeledi Pontoniinae dosud provedeny. Rovněž není jednoznačně stanovena samotná podstata symbiotických vazeb krevet vůči hostiteli, zda se jedná např. o komenzalizmus, mutualismus, či parazitizmus, nebo o kombinaci předchozích.V rámci disertační práce (řešitel: I. Horká, vedoucí: A. Petrusek) se zabýváme výzkumem dvou hlavních skupin krevet rodu Periclimenes - skupiny „aesopius“ a „brevicarpalis”. Obě skupiny žijí převážně v symbiotickém vztahu s mořskými sasankami, jsou však zcela odlišné z hlediska morfologie, etologie a druhu vazby na svého hostitele. Systematicky jsou zde řazeny i druhy, které sasanku opustily zřejmě druhotně, a nyní žijí benticky nebo přešly na jiný typ hostitele. Systematická příbuznost ekologicky podobných druhů z východního a západního Atlantiku vůči uvedeným skupinám indo-pacifických druhů je zcela nejasná.

Periclimenes
.

Kreveta Periclimenes longicarpus a klaun dvoupruhý Amphiprion bicinctus (Pomacentridae) na své hostitelské sasance Entacmaea quadricolor, Rudé moře.

Cílem našeho výzkumu je:

  1. na základě molekulárních i morfologických znaků provést fylogenetickou analýzu druhů rodu Periclimenes asociovaných s mořskými sasankami
  2. pomocí standardních morfologických analýz i vyhodnocení ultrastruktury pomocí skenovací elektronové mikroskopie určit morfologické znaky charakterizující hlavní fylogenetické linie sasankových krevet
  3. získat údaje o vztazích s dalšími příbuznými rody a druhy krevet žijících v symbiotické vazbě s jinými hostitelskými organismy
  4. provést systematickou revizi krevet rodu Periclimenes
Ivona
.

Kreveta Vir philippinensis na korálu rodu Plerogyra, Rudé moře.

Analyzovat budeme vzorky získané ze tří oblastí: Indo-Pacifiku (Rudé a Jihočínské moře), východního Atlantiku (Středozemní moře) a západního Atlantiku (Karibské moře).
Při výzkumu úzce spolupracujeme s doc. Zdeňkem Ďurišem z PřF Ostravské univerzity v Ostravě, který je uznávaným odborníkem v systematice krevet podčeledi Pontoniinae a je autorem popisů 13 druhů a dvou rodů uvedené skupiny. Kromě výzkumu krevet asociovaných s mořskými sasankami se v rámci podčeledi Pontoniinae věnujeme i krevetám žijícími s ostatními hostiteli, především mořskými houbami a ostnokožci.
Úspěšnou spolupráci jsme navázali s následujícími zahraničními institucemi a odborníky:

Brevicarpalis
Kreveta Periclimenes brevicarpalis na sasance Cryptodendrum adhaesivum, Jihočínské moře.

Vybrané publikace:

Ďuriš Z., Horká I., Hoc D. T., 2009. Periclimenaeus nufu, a new species of shrimp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam. The Raffles Bulletin of Zoology, 57: 453-463.
Ďuriš Z., Horká I., Sandford F., 2009. Periclimenaeus pectinidactylus n. sp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from the Belizean Barrier Reef, Caribbean Sea. Zootaxa, 2130: 31-40.
Ďuriš Z., Horká I., Marin I., 2008. Periclimenes sulcatus sp. nov., a new pontoniine shrimp of the P. indicus species group (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) from Vietnam. Zootaxa, 1860: 35-50.
Ďuriš Z., Horká I., 2008. A new shrimp species of the genus Leptomenaeus Bruce, 2007 (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam. Zootaxa, 1872: 45-58.
Chadwick N., Ďuriš Z., Horká I., 2008. Biodiversity and behavior of shrimps and fishes symbiotic with sea anemones in the Gulf of Aqaba, northern Red Sea. In: Por D.V.(ed), Aqaba-Eilat, the Improbable Gulf: Environment, Biodiversity and Preservation, Magnes Press, 209-225. ISBN 978-965-493-380-3.

 

Akce dokumentů