E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvoluce reprodukčních a životních strategií ještěrů

(Lukáš Kratochvíl, Lukáš Kubička, Hana Jirků)

Srovnani
Obr. Rozdíly ve velikosti těla dospělých samců tří druhů gekončíků, proporce jsou zachovány. Zleva: Coleonyx variegatus, C. elegans, Eublepharis angramainyu.


Svou rozmanitostí poskytují životní strategie šupinatých plazů ideální příležitost ke studiím důležitosti adaptací či omezení ve formování ekologie a průběhu evoluce. V rámci našeho výzkumu se zabýváme nejrůznějšími jevy: maternálnímu přenosu vlastností na potomka, určením pohlaví a jeho důsledky (někteří námi studovaní ještěři mají teplotně-určené pohlaví), faktory nastavujícími velikost vejce, fenoménu vzniku invariantní snůšky (vždy jen jedno či dvě vejce ve snůšce), rychlostí růstu a vývinu a jeho teplotní závislosti, ontogenezí pohlavní dvojtvárnosti, evolucí sexuálního a agonistického chování, změnám spřažených s evolucí velikosti těla (viz obr.).
Využíváme především data získaná z unikátního chovu ještěrů (hlavně gekončíků a gekonů), kde provádíme experimenty s hormonálními manipulacemi, behaviorální testy a využíváme další experimentální metody.
Na některých tématech úzce spolupracujeme např. se Zuzanou Starostovou z katedry zoologie PřF UK.

Relevantní publikace:

Kratochvíl L., Frynta D. 2003. Production-growth model applied in eublepharid lizards (Eublepharidae, Squamata): accordance between growth and metabolic rates. Folia Zoologica 52: 317-322.
Starostová Z., Kratochvíl L., Frynta D. 2005. Dwarf and giant geckos from the cellular perspective: The bigger the animal, the bigger its erythrocytes? Functional Ecology 19: 744-749. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2005.01020.x

Kratochvíl L., Frynta D. (2006): Egg shape and size allometry in geckos (Squamata: Gekkota), lizards with contrasting eggshell structure: why lay spherical eggs? Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 217-222. DOI: 10.1111/j.1439-0469.2005.00339.x

Kratochvíl L., Frynta D. (2006): Body-size effect on egg size in eublepharid geckos (Squamata: Eublepharidae), lizards with invariant clutch size: negative allometry for egg size in ectotherms is not universa. Biological Journal of the Linnean Society 88: 527-532. DOI: 10.1111/j.1095-8312.2006.00627.x

Kratochvíl L., Kubička L. (2007): Why reduce clutch size to one or two eggs? Reproductive allometries reveal different evolutionary causes of invariant clutch size in lizards. Functional Ecology 21: 171-177. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2006.01202.x

Starostová Z., Kratochvíl L., Flajšhans M. (2008): Cell size does not always correspond to genome size: Phylogenetic analysis in geckos questions optimal DNA theories of genome size evolution. Zoology 111: 377-384. DOI: 10.1016/j.zool.2007.10.005

Kubička L., Kratochvíl L. (2009): First grow, then breed and finally get fat: hierarchical allocation to life-history traits in a lizard with invariant clutch size. Functional Ecology 23: 595-601. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2008.01518.x

 
Starostová Z., Kubička L., Konarzewski M., Kozlowski J., Kratochvíl L. (2009): Cell size but not genome size affects scaling of metabolic rate in eyelid geckos. American Naturalist 174: E100-E105. DOI: 10.1086/603610

Akce dokumentů