E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTeplotní charakteristiky a předpověď invazí škůdců

(Vojtěch Jarošík)

 

Zásluhou Aloise Hoňka (VÚRV Praha-Ruzyně) máme k dispozici databázi teplotních charakteristik asi 400 druhů hmyzu a roztočů (a nedávno začal A. Honěk shromažďovat stejná data o klíčení semen). Jde o údaje o spodních prazích vývoje (SPV) a sumách efektivních teplot (SET) nutných k ukončení vývoje, které se týkají převážně škůdců a jejich přirozených nepřátel, ze všech geografických oblastí světa.

 

skudce

Dají se teplotní požadavky využít k předpovědím invazí v podmínkách klimatických změn?

Srovnáme teplotní požadavky (SET a SPV) současných klíčových evropských škůdců s teplotními požadavky dřívějších  klíčových škůdců. Pokud se druhy s teplotními charakteristikami odpovídajícími vyšší teplotě (vysoké SPV a velké SET) ukáží jako typické pro současné, ale nikoli pro dřívější klíčové škůdce, půjde o potvrzení, že teplotní charakteristiky lze považovat za prediktory invazních změn v podmínkách měnícího se klimatu.

Teplotní charakteristiky současných klíčových škůdců budou porovnány s teplotními charakteristikami jejich  přirozených nepřátel. Toto srovnání by nám mělo umožnit správně odhadnout, zda klimatické změny budou mít větší pozitivní efekt na škůdce nebo na jejich přirozené nepřátele. Jestliže například predátoři a parazitoidi budou schopni mít v podmínkách změněného klimatu další generaci za sezónu, zatímco jejich kořist (škůdci) nikoli, mohla by změna klimatu zvýšit regulaci škůdců přirozenými nepřáteli.

Které evropské druhy hmyzu a roztočů se mohou stát škůdci jinde po světě, a jaký zavlečený hmyz a roztoči mohou invadovat různé části Evropy?

Teplotní charakteristiky příbuzných druhů jsou podobné, proto budou srovnány teplotní charakteristiky pro páry blízce příbuzných domácích a zavlečených druhů. Srovnání by mohla umožnit některá široká zobecnění a predikce, založená na fylogeneticky nezávislých datech. Předběžné výsledky naznačují, že domácí a zavlečené druhy se neliší v hodnotách SPV – a to znamená, že zavlečené druhy zdomácněly v podobných klimatických podmínkách, jaké měly ve svém původním areálu. Ale zavlečené druhy mají menší SET – a to znamená, že se vyvíjejí rychleji než příbuzné druhy domácí, a ty mohou postupně vytlačovat.

 

 

Akce dokumentů