E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvoluce pohlavně dimorfních znaků ještěrů a jejich hormonální kontrola

(Lukáš Kratochvíl, Lukáš Kubička)

EvolucePohlavnichZnaku
Obr. 1. Pár leguánků Sceloporus undulatus při kopulaci (New Jersey, foto L. Kratochvíl)

Samci a samice v rámci jednoho druhu sdílejí takřka (někdy zcela) stejný genom, žijí v podobném prostředí a mívají podobnou ekologii. Přesto na ně kvůli jasným rozdílům v reprodukčních rolích působí odlišné selekční tlaky a pro každé pohlaví by bylo výhodné mít vlastní, odlišný fenotyp (morfologii, fyziologii, chování). Pohlavní dimorfismus, tj. rozdíl ve fenotypu samců a samic daného druhu, se týká celé řady funkčně souvisejících znaků, jako jsou například velikost a proporce těla, zbarvení, námluvy, či agresivita. U obratlovců dochází k zakládání dimorfismu zpravidla v rané ontogenezi či v období pohlavního dospívání pod vlivem pohlavních hormonů. Změna v působení pohlavních hormonů pak může představovat proximátní mechanismus evoluční změny v pohlavním dimorfismu. Blízce příbuzné druhy se mohou lišit hladinami těchto hormonů, načasováním změn jejich hladin či množstvím specifických tkáňových receptorů, což může mít za následek diverzifikaci pohlavně specifických behaviorálních i morfologických znaků během fylogeneze.

K jakým změnám ale skutečně dochází? Ve spolupráci s prof. Henry John–Alderem a Alison Golinski (Rutgers, The State University of New Jersey, USA) řešíme danou problematiku na skupině ještěrů - gekončíků (Eublepharidae, Squamata), kde se přítomnost/nepřítomnost daných samčích znaků liší mezi jednotlivými druhy (obr. 2). Pomocí hormonálních manipulací (umělé zvýšení či naopak zvýšení hladin androgenů v krevní plazmě) u samců a samic různých druhů gekončíků a měření chování – zkoumáme především agresivní a sexuální chování - a morfologie manipulovaných zvířat zjišťujeme, jak je daný znak u daného druhu kontrolován a jak došlo k evolučním změnám v jeho hodnotách.

HistZnaky
Obr 2. Analýza historických vztahů pohlavně dimorfních znaků čeledi Eublepharidae. Černé čáry ukazují na druhy se samci většími než samice, šedé čáry značí opak. Zkratky jednotlivých druhů jsou ve čtvercích, kde samci mají prekloakální póry, v kroužcích samcům póry chybí. Bílé trojúhelníky představují druhy s agresivními samci, černé značí „mírumilovné“ samce. Prázdné čtverce symbolizují druhy, u kterých mají samci relativně větší hlavu než samice, plné znamenají nepřítomnost tohoto znaku. Prázdné kruhy ukazují na samčí vibraci ocasem při námluvách (součást dvoření, předkopulačního samčího sexuálního chování), plné kruhy jsou u druhů postrádajících tento znak. Neznámé projevy jednotlivých znaků jsou znázorněny otazníkem. Zkratky: AF, Aeluroscalabotes felinus; CE, Coleonyx elegans; CM, C. mitratus, CR, C. reticulatus; CV, C. variegatus; CB, C. brevis; GK, Goniurosaurus kuroiwae; GS, G. splendens; GLU, G. luii; GLI, G. lichtenfelderi; EA, Eublepharis angramainyu; EM, E. macularius; HC, Hemitheconyx caudicinctus; HA, Holodactylus africanus.

Relevantní publikace:

Kratochvíl L., Frynta D. 2002. Body size, male combat and the evolution of sexual dimorphism in eublepharid geckos (Squamata: Eublepharidae). Biological Journal of the Linnean Society 76: 303-314.

Kratochvíl L., Fokt M., Rehák I., Frynta D. 2003. Misinterpretation of character scaling: A tale of sexual dimorphism in body shape of common lizards. Canadian Journal of Zoology 81: 1112-1117.

Kratochvíl L., Frynta D. 2007. Phylogenetic analysis of sexual dimorphism and its potential evolutionary correlates in eye-lid geckos (Squamata: Eublepharidae): effects of male combat, relative egg size, courtship behaviour or body size? In: Fairbairn D., Blanckenhorn W., Szekely T. (Eds.). Sex, Size and Gender Roles. Oxford University Press, Oxford.

Starostová Z., Kubička L., Kratochvíl L. 2010. Macroevolutionary pattern of sexual size dimorphism in geckos corresponds to intraspecific temperature-induced variation. Journal of Evolutionary Biology, in press

 

Akce dokumentů