E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvoluce pohlavně-determinačních mechanizmů šupinatých plazů

(Lukáš Kratochvíl, Martina Pokorná, Lukáš Kubička)

Scink
Obr. Scinkové (na snímku Scincus hemprichii z jižního Jemenu) mají pohlavní chromozomy typu XX/XY (foto L. Kratochvíl).

Obratlovci mají dva základní způsoby určování pohlaví: genotypicky určené pohlaví (GSD), kdy pohlaví jedince určuje jeho genom (pohlavní chromozomy), a environmentálně určené pohlaví (ESD), kdy je pohlaví určeno epigeneticky, pohlavní chromozomy nejsou přítomny. Na základě fylogenetických srovnávacích metod nelze u šupinatých plazů jednoznačně rozhodnout, který způsob určování pohlaví je ancestrální a kolikrát došlo k nezávislému vzniku/ztrátě GSD (pohlavních chromozomů). K vyřešení tohoto problému používáme nezávislá data: pomocí molekulárně-cytogenetických metod testujeme homologii pohlavních chromozomů mezi vybranými zástupci hlavních linií šupinatých plazů s GSD a homologii jejich pohlavních chromozomů s autozomy ESD druhů. Věříme, že kombinace fylogenetických metod s aplikací molekulárně cytogenetických přístupů u širokého spektra šupinatých plazů objasní počet vzniku pohlavních chromozomů v rámci amniot i frekvenci a směr evolučních přechodů mezi pohlavně determinačními systémy. Molekulárně cytogenetická část probíhá ve spolupráci s Dr. Willemem Rensem (University of Cambridge), Massimem Giovannotti (Università Politecnica delle Marche, Ancona) a Laboratoří genetiky ryb (AV ČR, Liběchov).
Dále studujeme ekologické a evoluční důsledky jednotlivých způsobů určování pohlaví (vliv na manipulaci poměrem pohlaví mláďat, investici do reprodukce a evoluci pohlavně-dimorfních znaků).

Relevantní publikace:

Kratochvíl L., Kubička L., Landová E. (2006): Yolk hormone levels in the synchronously developing eggs of Paroedura picta, a gecko with genetic sex determination. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie 84: 1683-1687. DOI: 10.1139/z06-152

Kratochvíl L., Kubička L., Landová E. (2008): Does the mechanism of sex determination constrain the potential for sex manipulation? A test in geckos with contrasting sex-determining systems. Naturwissenschaften 95: 209-215. DOI: 10.1007/s00114-007-0317-0

Pokorná M., Kratochvíl L. (2009): Phylogeny of sex-determining mechanisms in squamate reptiles: are sex chromosomes an evolutionary trap? Zoological Journal of the Linnean Society 156: 168-183. DOI: 10.1111/j.1096-3642.2008.00481.x

 

 

Akce dokumentů