E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup testování nahrávacích zařízení

Ne všecha zařízení schopná zaznamenat zvuk jsou vhodná pro nahrávání zpěvu strnadů. Některá nemají dostatečný frekvenční rozsah a vyšší frekvence vůbec nezaznamenají nebo je mohou výrazně zkreslit. Proto je nutno zařízení před samotným nahráváním v terénu otestovat, aby terénní práce nebyla zbytečná. Podle tohoto návodu zjistíte, jak vhodné je vaše zařízení pro nahrávání Ptáka roku 2011

 

ANO   
spektrogram testovací nahrávky iPhone
.

NE      
spektrogram testovací nahrávky Canon PowerShot A480
.

 

(Pro ilustraci jsme připravili přehledné srovnání spektrogramů několika různě kvalitních nahrávek z testovacího procesu, k nimž je k dispozici i příslušný zvukový záznam. Chcete si  vytvořit vlastní spektrogram? S našimi návody to jistě zvládnete!) 

Postup testování:

 1. Podívejte se, zda váš přístroj již nebyl testován někým jiným – dosud vyzkoušené přístroje jsou publikovány v průběžně doplňované tabulce. Pokud tam váš přístroj není, pak jej prosím vyzkoušejte podle následujících instrukcí.
 2. Stáhněte si do počítače z následujícího odkazu testovací nahrávku
 3. Přehrajte staženou nahrávku na svém počítači. Měli byste uslyšet komentovanou sérii postupně se zvyšujících tónů. Pokud byste všechny tóny neslyšeli, zkuste to na jiném počítači (ideálně s připojenými externími reproduktory). 
 4. Spusťte znovu testovací nahrávku a pokuste se ji nahrát na svůj přístroj. 
  a)    Natočte videozáznam nahrávky (funkce „video“, „film“ atp.).
  b)    Máte-li přístroj schopný nahrávat pouze zvuky (nejlépe ve formátu WAV, ale lze i MP3 apod.), vyzkoušejte tuto funkci.
  (Pozor, při pouhém záznamu zvuku však často bývá frekvenční rozsah nedostatečný – funkce „diktafon“, resp. „hlasový rekordér“ („voice recorder“) často ukládá jen frekvence lidského hlasu, ačkoli samotný přístroj je schopen zaznamenat i podstatně vyšší. Nahráváte-li na fotoaparát či mobilní telefon, použijte raději funkci „video“.)
 5. Stáhněte nahrávku ze svého přístroje do počítače, zkuste ji v počítači přehrát a zařadit přístroj podle kvality nahrávky do správné kategorie (vhodný, dostačující, nevhodný) s pomocí níže uvedených instrukcí. Kdybyste si nebyli zařazením jistí, pošlete nám svou nahrávku na adresu strnad@birdlife.cz. Nahrávku posoudíme a zařadíme sami
  a)    Pokud na své nahrávce slyšíte celou sekvenci zvyšujících se tónů stejně jako na té původní (příklad je zde), přístroj je vhodný pro nahrávání hlasů strnadů. 
  b)    Pokud některý tón vůbec neslyšíte nebo se zdá najednou stejně vysoký nebo nižší, než předcházející, přístroj již nebyl schopen správně příslušnou frekvenci nahrát. Pokračujte krokem 6. 
 6. Kde dochází ke „zmizení“ nebo poklesu tónů?
  a)    Již u tónů s frekvencí mezi 5 a 7 kHz. Přístroj, nebo alespoň vámi použitá nahrávací funkce, jsou k nahrávání strnadů zcela nevhodné. Nevhodná nahrávka zní takto. Pokračujte krokem 8.
  b)    Slyšíte-li znatelné zkreslení nebo pokles tónu až u frekvencí nad 7 kHz (příklad je zde), pokračujte krokem 7.
 7. Nahrajte přístrojem testovací zpěv strnada. Přehrajte v počítači svou nahrávku. Slyšíte na své nahrávce závěrečné vysoké „cíí“?
  a)   Ano, „cíí“ je slyšet a je zřetelně vyšší než předchozí tón. Přístroj testem prošel - je dostačující.
  b)   Ne, „cíí“ není slyšet nebo zní jinak než na původní nahrávce - zdá se nižší než předchozí tón (jako na tomto příkladu). V takovém případě jsou bohužel  přístroj, nebo alespoň vámi použitá nahrávací funkce, k nahrávání strnadů nevhodné.
 8. Pošlete mail na adresu strnad@birdlife.cz podle těchto instrukcí:

předmět: testování nahrávek

v textu zprávy uveďte na první tři řádky následující údaje:

•    značku a typ přístroje

•    použitou funkci a formát nahrávky (WAV, MP3, WMA, MOV, MP4, AVI, MPG,...)

•    kategorie, do níž přístroj patří (jedna z možností: vhodný, dostačující, nevhodný)

Na další řádky můžete doplnit vlastní komentář (ale není to nutné).   

Příklad textu mailu sestavený podle nahrávky z fotoaparátu Canon PowerShot A480: 

fotoaparát Canon PowerShot A480
Film (video), AVI
nevhodný

Svou nahrávku si prosím nechte uloženou v počítači – podle toho, kolik a jakých odpovědí dorazí, Vás možná ještě poprosíme o její zaslání.

Seznam již otestovaných zařízení postupně zveřejňujeme na webu 


Chcete se na vlastní oči podívat, jak vypadá vizualizace různých nahrávek na spektrogramech?

 

S volně dostupným programem Raven Lite si můžete zobrazit na svém počítači nejen spektrogramy ukázkových nahrávek, které jsme na web umístili my, ale prohlédnout si i ty, které jste sami nahráli!

Připravili jsme pro vás následující podrobné návody:

1) jak získat zvukovou stopu z většiny běžných videoformátů, do nichž nahrávají telefony, fotoaparáty a jiná mobilní zařízení

2) jak nainstalovat a používat jednoduchý program pro bioakustické analýzy Raven Lite

 

Akce dokumentů