E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSvětlé zítřky subglaciálních ekosystémů

Světlé zítřky subglaciálních ekosystémů: Dopady odledňování na mikrobiální aktivitu a koloběh uhlíku pod ledovci (2015-2017).

Období řešení: 2013-2015

PoskytovatelGrantová agentura České republiky

Anotace:

Ledovce pokrývají 10% povrchu Země a představují soubor ekosystémů s mikroorganismy v hlavní roli. Subglaciální (podledovcové) ekosystémy obsahují velké zásoby organického uhlíku překrytého během zaledňování, ovšem v současné době jsou ohrožené změnou klimatu. Rozsáhlá území jsou každým rokem odhalena ustupujícími ledovci a velká množství subglaciálního sedimentu vymývána tavnými vodami. To může mít značný dopad na regionální cyklus uhlíku. Náš projekt je zaměřen na přeměny subglaciálního uhlíku, především během mikrobiálních procesů, a faktory ovlivňující tyto procesy. Hlavní hypotézou je, že tání ledovců mění regionální toky uhlíků díky mobilizaci subglaciálních rezervoárů a zvýšené mikrobiální aktivitě. Cílem projektu je kvantifikovat mikrobiální přeměny organického uhlíku v rychle se měnících subglaciálních ekosystémech a identifikovat faktory tyto procesy ovlivňující, a umožnit tak předpovídat budoucí změny v rezervoárech a tocích uhlíku spjatých s odledňováním.

Řešitelé z katedry ekologie
Marek Stibal (hlavní řešitel)
Jakub Žárský

Akce dokumentů