E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Biodiverzita měkkýšů

Vývoj biodiverzity a rozšíření měkkýšů střední Evropy v holocénu: rozdíly mezi klimatickými zónami ve vztahu k lidské kolonizaci (GAČR  P504/10/0688)

 

Období řešení: 2010-13

Poskytovatel:

Grantová agentura České republiky

Anotace:

Měkkýší schránky jsou běžnými kvartérními fosiliemi, které mohou poskytnout důležité informace o postglaciálním vývoji v oblastech, kde chybí nebo jsou vzácné pozůstatky rostlinné. Výzkum holocenních měkkýšů v Českých zemích a na Slovensku byl zaměřen na získání vysokého počtu lokalit (celkem 250), které tvoří hustou síť, zahrnující širokou škálu různých oblastí, prostředí i klimatických zón, osídlených navíc člověkem v různou dobu. Bohužel většina dat z těchto profilů, zkoumaných během posledních padesáti let, je často nedostupná vědecké komunitě a postrádá 1) přesné kvantitativní údaje o druzích z jednotlivých vrstev a 2) stáří měřené radiokarbonovou metodou. Jelikož je tento materiál dostupný, plánujeme doplnit chybějící údaje pro reprezentativní výběr profilů z tohoto celosvětově unikátního souboru dat. Poté bude možné statisticky zhodnotit změny druhového bohatství a složení malakocenóz v průběhu holocénu a modelovat trendy ve změnách biodiverzity měkkýšů v jednotlivých klimatických zónách i v souvislosti s kolonizací člověkem.

 

Řešitelé:

Hlavní řešitelka: Lucie Juřičková, katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavní spoluřešitelka: Jitka Horáčková, katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

Více o tomto projektu

.

Akce dokumentů