E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyučované předměty

Předměty, jejichž výuka je garantována katedrou ekologie
(po kliknutí se otevře příslušné okno v SISu)

Předměty zařazené do modulu Ekologie a evoluce bakalářského studia

Ekologie MB170P75 (LS) některé prezentace (PDF)
Ekologie obecná MB160P08 (ZS) prezentace (PPT)
Ekologie živočichů MB162P07 (LS)  
Populační ekologie MB170P29 (ZS)  
Terénní cvičení z ekologie MB162T02 (LS) stránky praktika
Vodní ekosystémy MB162P01 (LS) mořské ekosystémy (PDF, 11 MB)
sladkovodní ekosystémy (PDF)
       
Volitelné předměty (nejen) pro magisterské studium  
Agroekologie ekosystémů MB162P10 (ZS)  
Biologie korýšů MB160P06 (LS) prezentace na Moodle
Biologie vodních živočichů MB160P14 (LS) prezentace na Moodle
Ekologie hmyzu MB170P28 (LS)  
Ekologie sinic a řas MB160P11 (ZS) prezentace
Ekologie tekoucích vod MB162P02 (LS) prezentace na Moodle
Ekologie zooplanktonu MB160P55 (LS)  
Environmentální ekologie živočichů MB162P04 (ZS)  
Evoluce fenotypu MB162P11 (LS) prezentace (PDF)
Fyziologická ekologie fytoplanktonu MB160P53 (LS)  
Fyziologie vodních živočichů MB160P01 (ZS)  
Limnologie speciální MB160P04 (ZS)  
Makroekologie MB170P101 (ZS)  
Mikrobiální ekologie vody MB160P12 (ZS) prezentace (PDF)
Nová ekologie ptáků MB162P09 (LS)  
Nové poznatky v ekologii MB162S02 (ZS+LS)  
Ochrana biodiverzity MB162P06 (LS) prezentace (PDF)
Rostlinné invaze MB120P37 (ZS)  
Terénní metody odhadu početnosti organismů MB162P03 (ZS)  
Úvod do tropické ekologie živočichů MB162P08 (LS)  
       
Doporučené praktické předměty  
Moderní statistické metody I MB170P108 (ZS)  
Moderní statistické metody II MB170P109 (LS)  
Příprava a prezentace vědeckého výzkumu MB162S01 (ZS+LS)  
Národní park Kruger - ekologie a management celosvětově významného chráněného území MB162P16 (ZS) prezentace (PDF)
       
Turnusové kurzy a praktika  
Algologický kurs MB160C11 (LS)  
Biologie vodních živočichů - praktikum MB160C14 (LS) další informace
Cvičení z ekologie bezobratlých MB162C01 (LS)  
Speciální limnologické metody MB160C13 (LS)  
Terénní hydrobiologické praktikum I. MB160T15 (LS) sylabus, výsledky, fotogalerie
Terénní hydrobiologické praktikum II. MB162T01 (LS)  
Zooplankton Evropy - determinační praktikum MB162T03 (LS)  
       
Další předměty, na nichž se členové katedry podílejí  
Ekologie společenstev MB120P85 (LS)  
Kurs zimní ekologie MB120T09 (ZS)  
Ornitologické práce v terénu MB170T57 (LS) leták 2010
Mořská fauna Středomoří (přednáška) MB170S105 (LS)  
Mořská a suchozemská fauna Středomoří (exkurze) MB170T103 (LS) fotogalerie 2002, 2003
aktuální informace 2012
Turnusové praktikum: Mořská fauna MB170C108 (LS)  
       
       
... a nakonec samozřejmě nezbytný (a pro studenty katedry povinný) ...  
Odborný seminář oboru Ekologie MB160S01 (ZS+LS) další informace

 

Předměty zajišťované katedrou ekologie na SISu (aktuální stav).

Akce dokumentů