E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExkurze Pelješac - informace pro potápěče

Přístrojové potápění na exkurzi Mořská a suchozemská fauna Středomoří je doplňkovou aktivitou. Standardně účastníci exkurze šnorchlují a nepředpokládají se u nich potápěčské zkušenosti. Potápěči s kvalifikací a alespoň základními zkušenostmi se nicméně během exkurze potápět mohou (a často významně přispívají k úspěšné demonstraci vzácnějších druhů mořské fauny).

Studenti, kteří mají zapsánu exkurzi jako studijní povinnost, se mohou potápět s přístrojem za splnění několika podmínek uvedených níže. Na ostatní účastníky exkurze ("osoby přidružené") se tato omezení nevztahují, ale vedení exkurze za jejich činy nenese žádnou odpovědnost.

 

Nutné formální podmínky

  • mezinárodní certifikace přístrojového potápěče (CMAS, PADI, SSI apod.)
  • minimálně 20 logovaných ponorů po získání základní certifikace (P*, AOWD či ekvivalentu)
  • platné pojištění léčebných výhod pokrývající i potápěčské nehody

Další podmínky

  • účast na ponoru musí být vždy s vědomím vedení exkurze
  • potápěčské aktivity nesmí kolidovat se studijními povinnostmi
  • společné aktivity v rámci exkurze mají přednost před individuálními přáními studenta-potápěče
  • potápěč se bude vždy potápět v tzv. buddy systému s partnerem, nebude za žádných okolností překračovat hloubku 40 m a bude dodržovat běžná bezpečnostní pravidla a omezení daná svou kvalifikací a zkušenostmi

V případě, že student prokáže svou neschopnost samostatného potápění, vážně poruší bezpečnostní pravidla nebo bude ignorovat pokyny vedení či divemastera, bude mu potápění v rámci exkurze zakázáno.

Náklady

Veškeré náklady spojené s potápěním (výjezdy na ponory, půjčovné apod.) si každý hradí sám.

Vybavení

Potápěči obvykle mají většinu vybavení vlastní, ale potápěčské báže jsou obvykle za poplatek schopny zapůjčit i kompletní výstroj. Je s výhodou mít vlastní zátěžový opasek, i pro šnorchlování. Lahve se půjčují na místě a autobusem se nevezou (a to ani v případě, že jste zvyklí potápět se výhradně s vlastním dvojčetem). Fouká se standardně vzduch, nitrox ani další směsi nepodporujeme.

Akce dokumentů