E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové projekty

Hlavní řešitel

Ekofyziologická diverzita sněžných řas – kombinovaná terénní a laboratorní studie (GA ČR 18-02634S, 2018-2020)

Genetická variabilita populací sněžných řas z rodu Chloromonas (Chlorophyta): vliv geografické vzdálenosti lokalit a faktorů prostředí (GA AV ČR KJB601110509, období řešení: 2005–2007)

Genetická diverzita evropských populací sněžné řasy Chlamydomonas nivalis (GA UK 112/2002/B-BIO/PrF, období řešení: 2002–2003)

Mikrobiální společenstva ledové a sněhové pokrývky: zavedení nových metod (FRVŠ 2279/2002, období řešení: 2002)

Spoluřešitel

Velmi dlouhé mastné kyseliny z mikroorganizmů (GA ČR 17-00027S, 2017–2019)

Mrazová tolerance rozsivek jako klíč k přežití v polárních oblastech: terénní a laboratorní studie (GA UK 20217, 2017–2019, garantka)

Mikroorganismy jako zdroje esenciálních mastných kyselin se zaměřením na extrémofilní kmeny (GA ČR 14-00227S, 2014–2016)

Bentická autotrofní společenstva jezer na ostrově Jamese Rosse (Antarktida): charakteristika a klíčové faktory ovlivňující jejich složení (GA UK 394211, 2011–2013, garantka)

Morfologická a ekologická variabilita dvou problematických druhů penátních rozsivek (Bacillariophyta) (GA UK 139910, 2010, garantka)

Inovace Kurzu zimní ekologie pro posluchače magisterského studia PřF UK Praha (FRVŠ 908/2007, období řešení: 2007)

Zooplankton jako indikátor ozdravění acidifikovaných šumavských jezer (GA UK 131/2002/B-BIO/PrF, období řešení: 2002–2003)

Člen týmu

Distribuce biomarkerů extremofilů: poznání extrémních prostředí na Zemi pro optimalizaci exobiologického výzkumu Marsu (GA ČR 17-04270S, 2017–2019)

Detekce exobiologických markerů Ramanovou spektrometrií jako hlavní metodou (GA ČR P210/10/0467, 2010–2014)

Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY (2007–2009) (MŠMT KONTAKT ME 945, období řešení: 2007–2011)

Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? (GA ČR 206/07/1200, období řešení: 2007–2011)

Morfologická a ekologická variabilita vybraných problematických druhů rozsivek (Bacillariophyta) (GA UK 139910, období řešení: 2010 (garant))

Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava (MŽP VaV/620/15/03, období řešení: 2004–2007)

Biogeochemické cykly živin v horských ekosystémech povodí-jezero: antropogenní vlivy a možnosti zotavení (GA ČR 206/00/0063, období řešení: 2000–2002)

EMERGE (European Mountain Lake Ecosystems: Regionalization Diagnostic & Socio-Economic Evaluation) (projekt EU, období řešení: 2000–2002)

Biodiverzita mikrobiální smyčky, tok uhlíku a koloběh živin v acidifikovaných jezerech na Šumavě: cesty a řídící mechanismy (GA ČR 206/97/0072, období řešení: 1997–1999)

 

Akce dokumentů