E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetr Jan Juračka

Odborné zaměření

Na katedře ekologie se věnuji dvěma hlavním zdánlivě nesouvisejícím tématům - ekologii metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých a pak taxonomii a morfologii perlooček. Jádro mojí odborné práce spočívá zejména v CHKO Kokořínsko a Máchův kraj, kde mě zajíma složení planktonu nově vytvořených tůní, odkud jsme mj. popsali nový druh hrotnatky Daphnia hrbaceki v roce 2010.

Výuka:

V současné době vedu zejména předměty Přírodovědný fotoklub (MB162S09) a Seminář vědecké fotografie (MBCPLUS004). Potkat se však můžeme též na Mikroskopické technice (MB160C45), na Terénním ekologickém cvičení (MB162T02), nebo exkurzích k Vodním ekosystémům.

Popularizace vědy

Mým hlavním popularizačním kanálem je můj vlastní pořad na TV Nova, Petrova divočina, jehož se v televizním vysílání promítalo od roku 2015 již deset epizod. Všechny je možné vidět zpětně také na mém Youtube.

Od roku 2007 jsem přednesl více jak 400 samostatných přednášek, z toho zhruba 120 popularizujících vědu a mikrofotografii. Ostatní jsou obvykle cestovatelské či fotografické. Z popularizačních přednášek jsou pro mě hlavními projekty Science Café, TEDx Prague, Café Nobel, Academia Film Olomouc, či přednášky pro základní a střední školy (např. evropské projekty Triangl či Trojlístek).

Fotografie

Nedílnou součástí mé práce je také fotografie, o které pojednává mj. můj současný pořad na internetové televizi Mall.TV Ze života fotografa a je jí věnován i můj osobní web. Fotografii a styku s veřejností se věnuji také na Oddělení pro vnější vztahy na naší fakultě.

Publikace v časopisech s IF

 • P. J. Juračka, J. Dobiáš, D., Boukal, M. Šorf, L. Beran, M. Černý & A. Petrusek (2019): Spatial context strongly affects community composition of both passively and actively dispersing pool invertebrates in a highly heterogeneous landscape. Freshwater Biology  64: 2093–2106. DOI: 10.1111/fwb.13398 
 • M. Elías-Gutiérrez, P. J. Juračka, L. Montoliu-Elena, M. R. Miracle, A. Petrusek, Kořínek V. (2019): Who is Moina micrura? Redescription of one of the most confusing cladocerans from terra typica, based on integrative taxonomy. Limnetica 38(1): 227 - 252. DOI: 10.23818/limn.38.18
 • Juračka P.J., Declerck S.A.J., Vondrák D., Beran L., Černý M., Petrusek A. (2016): A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down the dispersal of aquatic microcrustaceans. Oecologia 180(3): 785-796. DOI: 10.1007/s00442-015-3501-5
 • Juračka P.J., Sacherová V., Dobiášovská I., Bovšková D., Novosadová Z., Kořínek V., Petrusek A. (2016): Simplification of preparation techniques for scanning electron microscopy of Cladocera: preparing filtering limbs and ephippia for efficient studies of ultrastructure. Crustaceana 89, 47-62. DOI: 10.1163/15685403-00003513
 • Most M., Petrusek A., Sommaruga R., Juračka P.J., Slusarczyk M., Manca M., Spaak P. (2013): At the edge and on the top: molecular identification and ecology of Daphnia dentifera and D. longispina in high-altitude Asian lakes. Hydrobiologia 715 (1): 51-62. DOI: 10.1007/s10750-012-1311-x
 • Ďuriš Z., Horká I., Juračka P.J., Petrusek A., Sandford F. (2011): These squatters are not innocent: the evidence of parasitism in sponge-inhabiting shrimps. PLoS ONE 6(7): e21987. DOI: 10.1371/journal.pone.0021987
 • Juračka, P.J., C. Laforsch, Petrusek A. (2011): Neckteeth formation in two species of the Daphnia curvirostris complex. Journal of Limnology, 70(2), 1-10. DOI: 10.4081/jlimnol.2011.359
 • Juračka, P.J., V. Kořínek, Petrusek A. (2010): A new Central European species of the Daphnia curvirostris complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Daphniidae). Zootaxa, 2718: 1-22

Fotografie ve vědeckých časopisech

 • Korábek O., Juřičková L., Petrusek A. (2014): Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society 171 (1): 72–91. DOI: 10.1111/zoj.12122
 • Lohr, J. N., C. Laforsch, et al. "A Daphnia Parasite (Caullerya mesnili) Constitutes a New Member of the Ichthyosporea, a Group of Protists near the Animal-Fungi Divergence." Journal of Eukaryotic Microbiology 57(4): 328-336.
 • von Vaupel Klein, J. C. (2010). "Pictures of crustacea taken by SEM - A collection of photographs by Petr J. Juracka." Crustaceana 83(4): 511
 • Ďuriš, Z., Horká, I. & Sandford, F., 2009. Periclimenaeus pectinidactylus n. sp. (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from the Belizean Barrier Reef, Caribbean Sea. Zootaxa 2130: 31-40.
 • Hudec, R., Pina, L., Švéda, L., Inneman, A., Maršiová, V., Šimon, V.: 2009. Astronomical X-ray Telescopes and Monitors of Lobster Eye Type. Proceedings of Science, The Extreme sky: Sampling the Universe above 10 keV
 • Ďuriš, Z., Horká I. & I. Marin, 2008. Periclimenes sulcatus sp. nov., a new pontoniine shrimp (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) from Vietnam. Zootaxa 1860: 35-50.

Moje fotky na obálkách vědeckých časopisů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů