E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLukáš Kubička

Hlavní výzkumná zaměření

evoluce životních strategií plazů, ontogeneze a hormonální kontrola pohlavně dimorfních znaků šupinatých plazů, teplotně indukovaná fenotypová plasticita reprodukčních strategií ektotermů, ekologické a evoluční důsledky pro genotypový a teplotní způsob určení pohlaví

Pedagogická a odborná činnost

 • Ekologická a evoluční endokrinologie
  Předmět studentům představuje různé skupiny hormonů a jejich vliv na životní pochody a strategie živočichů z pohledu ekologie (a také behaviorální ekologie a ekofyziologie), evoluční biologie a fyziologie (včetně makrofyziologie a konzervační fyziologie). Přednáška je převážně zaměřena na obratlovce, ve vybraných kapitolách jsou navíc zmíněny i mechanismy uplatňující se u bezobratlých.
 • Etologické metody I.
  Praktické cvičení zaměřené na vyhodnocování typických projevů chování různých skupin živočichů.
 • Katedrový koordinátor obhajob bakalářských prací
 • Člen odborné komise PřF UK pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Grantové projekty

 • 2019–2021: Grantová agentura České republiky, standardní projekt č. 19-19746S „Plasticita růstu ještěrů: důsledky pro pohlavní dimorfismus a maternální efekt ve velikosti těla“ (člen řešitelského týmu)
 • 2018: Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II (řešitel-junior)
 • 2016–2018: Grantová agentura České republiky, standardní projekt č. 16-24619S „Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu šupinatých plazů“ (hlavní řešitel)
 • 2016–2018: Grantová agentura UK, projekt č. 906216 „Proximátní mechanismus pohlavně specifického růstu, chování a barvoměny u chameleona“ (vedoucí projektu)
 • 2015–2017: Grantová agentura UK, projekt č. 363715 „Proximátní mechanismy pohlavního dimorfismu ve velikosti těla u gekonů“ (vedoucí projektu)
 • 2015–2017: Grantová agentura UK, projekt č. 366415 „Evoluční dynamika a hormonální kontrola signálů pro rozpoznávání pohlaví u gekonů čeledi Eublepharidae“ (spoluřešitel projektu)
 • 2013–2015: Grantová agentura České republiky, postdoktorský projekt č. 13-19767P „Hormonální kontrola růstu a pohlavního dimorfismu ve velikosti těla u modelového druhu ještěra“ (hlavní řešitel)
 • 2012–2017: Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity (řešitel-junior)
 • 2011: ThermAdapt research network program of the European Science Foundation, výměnný projekt č. 3326 „Sexually dimorphic brain regions in geckos: linkage between incubation temperature, sex hormones and behaviour“ (hlavní řešitel)
 • 2009–2013: Grantová agentura České republiky, standardní projekt č. 206/09/0895 „Hormonální kontrola pohlavně dimorfních znaků ještěrů čeledi Eublepharidae“ (člen řešitelského týmu)

Seznam publikací

 • Kratochvíl L., Kubička L., Vohralík M., Starostová Z. (2018) Variability in vertebral numbers does not contribute to sexual size dimorphism, interspecific variability, or phenotypic plasticity in body size in geckos (Squamata: Gekkota: Paroedura). Journal of Experimental Zoology Part A Comparative Experimental Biology 329, 185-190. DOI: 10.1002/jez.2159
 • Schořálková T., Kratochvíl L., Kubička L. (2018) Female sexual attractiveness and sex recognition in leopard gecko: Males are indiscriminate courters. Hormones and Behavior 99, 57-61. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2018.01.007 Schořálková T., Kratochvíl L., Kubička L. (2018) To fight or mate? Hormonal control of sex recognition, male sexual behaviour and aggression in the gecko lizard. Hormones and Behavior 97, 18-24. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2017.10.006
 • Czarnoleski M., Labecka A. M., Starostová Z., Sikorska A., Bonda-Ostaszewska E., Woch K., Kubička L., Kratochvíl L., Kozlowski J. (2017): Not all cells are equal: temperature and sex effects on the size of different cell types in the Madagascar ground gecko Paroedura picta. Biology Open 6, 1149-1154. DOI: 10.1242/bio.025817
 • Schořálková T., Kratochvíl L., Kubička L. (2017) Temporal organization: A novel mechanism of hormonal control of male-typical sexual behavior in vertebrates. Physiology and Behavior 170, 151-156. DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.12.030
 • Kubička L., Schořálková T., Červenka J., Kratochvíl L. (2017) Ovarian control of growth and sexual size dimorphism in a male-larger gecko. Journal of Experimental Biology 220, 787-795. DOI: 10.1242/jeb.146597
 • Kubička L., Starostová Z., Kratochvíl L. (2015) Endogenous control of sexual size dimorphism: Gonadal androgens have neither direct nor indirect effect on male growth in a Madagascar ground gecko (Paroedura picta). General and Comparative Endocrinology 224, 273-277. DOI: 10.1016/j.ygcen.2015.09.028
 • Golinski A., Kubička L., John-Alder H., Kratochvíl L. (2015) Androgenic control of male-typical behavior, morphology and sex recognition is independent of the mode of sex determination: A case study on Lichtenfelder's gecko (Eublepharidae: Goniurosaurus lichtenfelderi). Hormones and Behavior 72, 49-59. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2015.04.021
 • Golinski A., Kubička, L., John-Alder, H., Kratochvíl, L. (2014) Elevated testosterone is required for male copulatory behavior and aggression in Madagascar ground gecko (Paroedura picta). General and Comparative Endocrinology 205, 133-141. DOI: 10.1016/j.ygcen.2014.05.012
 • Kubička L., Golinski A., John-Alder H., Kratochvíl L. (2013) Ontogeny of pronounced female-biased sexual size dimorphism in the Malaysian cat gecko (Aeluroscalabotes felinus: Squamata: Eublepharidae): A test of the role of testosterone in growth regulation. General and Comparative Endocrinology 188, 183-188. DOI: 10.1016/j.ygcen.2013.03.016
 • Starostová Z., Kubička L., Golinski A., Kratochvíl L. (2013) Neither male gonadal androgens nor female reproductive cost drive development of sexual size dimorphism in lizards. Journal of Experimental Biology 216, 1872-1880. DOI: 10.1242/jeb.079442
 • Weiser H., Starostová Z., Kubička L., Kratochvíl L. (2012) Overlap of female reproductive cycles explains shortened interclutch interval in a lizard with invariant clutch size (Squamata: Gekkonidae: Paroedura picta). Physiological and Biochemical Zoology 85, 491-498. DOI: 10.1086/666906
 • Kubička L., Starostová Z., Kratochvíl L. (2012) Temperature-dependent rate of clutch production in a tropical lizard (Paroedura picta: Gekkonidae): Intraspecific test of the Metabolic Theory of Ecology. Journal of Thermal Biology 37, 179-184. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2011.12.011
 • Starostová Z., Angilletta M.J., Kubička L., Kratochvíl L. (2012) Thermal dependence of reproductive allocation in a tropical lizard. Journal of Thermal Biology 37, 159-163. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2011.12.009
 • Starostová Z., Kubička L., Kratochvíl L. (2010) Macroevolutionary pattern of sexual size dimorphism in geckos corresponds to intraspecific temperature-induced variation. Journal of Evolutionary Biology 23, 670-677. DOI: 10.1111/j.1420-9101.2010.01933.x
 • Starostová Z., Kubička L., Konarzewski M., Kozłowski J., Kratochvíl L. (2009) Cell size but not genome size affects scaling of metabolic rate in eyelid geckos. American Naturalist 174, E100-E105. DOI: 10.1086/603610
 • Kubička L., Kratochvíl L. (2009) First grow, then breed and finally get fat: hierarchical allocation to life-history traits in a lizard with invariant clutch size. Functional Ecology 23, 595-601. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2008.01518.x
 • Kratochvíl L., Kubička L., Landová E. (2008) Does the mechanism of sex determination constrain the potential for sex manipulation? A test in geckos with contrasting sex-determining systems. Naturwissenschaften 95, 209-215. DOI: 10.1007/s00114-007-0317-0
 • Kratochvíl L., Kubička L. (2007) Why reduce clutch size to one or two eggs? Reproductive allometries reveal different evolutionary causes of invariant clutch size in lizards. Functional Ecology 21, 171-177. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2006.01202.x
 • Kratochvíl L., Kubička L., Landová E. (2006) Yolk hormone levels in the synchronously developing eggs of Paroedura picta, the gecko with genetic sex determination. Canadian Journal of Zoology 84, 1683-1687. DOI: 10.1139/z06-152

Akce dokumentů