E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLenka Procházková

Odborné zaměření

Věnuji se ekofyziologii a taxonomické rozmanitosti sněžných a ledovcových řas v laboratoři a v terénu. Výzkumné lokality se nachází ve Vysokých Tatrách, Alpách v Evropě, na Špicberkách a též v Krkonoších, na Šumavě a v Jeseníkách.  Tyto řasy jsou velmi zajímavé mikroorganismy, které se masově množí v extrémních podmínkách tajícího sněhu a ledu v horských a polárních oblastech a tvoří tak zde nepřehlédnutelná barevná zabarvení.

Do mé specializace spadá též výzkum fytoplanktonu. Moje diplomová práce se zabývala diverzitou a biomasou řas volné vody širokého spektra jezer ve Vysokých Tatrách na Slovensku a Polsku. Podílela jsem se dále na výzkumu eutrofního rybníka ve Skotsku. Zajímalo nás, jak se změní druhové složení a biomasa fytoplanktonu po aplikaci látky, která zamkla fosfor v sedimentech. Zkoumala jsem i změnu oživení řas vodních nádrží v Jizerských horách v souvislosti se zotavením z acidifikace.

Právě běžící projekty

 • Ekologie mikroskopických řas tropických ledovců a tajícího sněhu (2021-2023) https://www.researchgate.net/project/Ecology-of-microalgae-on-tropic-glaciers-and-in-slushy-snow
 • Diverzita fototrofních mikroorganismů z chladných prostředí studovaná polyfázickým přístupem a jejich potenciál pro bioprospekci (2020-2022)
 • Ukončené projekty

 • Metabolismus a rozmanitost autotrofů žijících ve sněhu a ledu (2017-2020)

  https://www.researchgate.net/project/Metabolomics-and-Biodiversity-of-Snow-and-Ice-Phototrophs

 • Ekofyziologická diverzita sněžných řas - kombinovaná terénní a laboratorní studie (2018-2020)

  Výuka

 • Ekologie vodních organizmů (MB162P34)
 • Ekofyziologie řas (MB120P185)
 • Terénní cvičení z ekologie (MB162T02)
 • Mikroskopická technika (MB160C45) - práce s elektronovým mikroskopem
 • Popularizace vědy

 • Příspěvek na blogu o vědách zabývajících se kryosférou o našem výzkumu tajícího sněhu -EGU blogs: https://blogs.egu.eu/divisions/cr/2019/04/26/image-of-the-week-life-in-blooming-melting-snow/
 • Roku 2019 to bylo právě 200 let od významné výpravy do Arktidy a prvnímu vědeckému odběru červeného sněhu – článek v časopise Vesmír: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-1/nedopsany-pribeh-cerveneho-snehu.html?fbclid=IwAR1ZjQQCpWmJ6eS0KE7X3oLBis7BexH-NdzsO6oeRjuFQjGRFS8RnQdZTW0#.XDcKLFeG6tk.facebook
 • Publikace v časopisech s IF

  Lenka Procházková , Ryo Matsuzaki, Tomáš Řezanka, Linda Nedbalová, Daniel Remias (2023): The snow alga Chloromonas kaweckae sp. nov. (Volvocales, Chlorophyta) causes green surface blooms in the High Tatras (Slovakia) and tolerates high irradiance. Journal of Phycology. DOI: doi: https://doi.org/10.1111/jpy.13307

  Pavel Přibyl & Lenka Procházková (2022): Trebonskia zoosporica, gen. et sp. nov., a new member of the Goniochloridales (Eustigmatophyceae, Stramenopiles) with an unusual mode of reproduction DOI:10.1080/09670262.2022.2089913

  Tomomi Nakashima, Jun Uetake, Takahiro Segawa, Lenka Procházková, Akane Tsushima, and Nozomu Takeuchi (2021): Spatial and Temporal Variations in Pigment and Species Compositions of Snow Algae on Mt. Tateyama in Toyama Prefecture, Japan. Front Plant Sci. 2021; 12: 689119.DOI: doi: 10.3389/fpls.2021.689119

  Cecilia Nicoletti, Lenka Procházková, Linda Nedbalová, Réka Mócsai, Friedrich Altmann, Andreas Holzinger, Daniel Remias (2021): Thorsmoerkia curvula gen. et spec. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a semi-terrestrial microalga from Iceland exhibits high levels of unsaturated fatty acids. Journal of Applied Phycology DOI: 10.1007/s10811-021-02577-y

  Lenka Procházková, Tomáš Řezanka, Linda Nedbalová, Daniel Remias (2021): Unicellular versus Filamentous: The Glacial Alga Ancylonema alaskana comb. et stat. nov. and Its Ecophysiological Relatedness to Ancylonema nordenskioeldii (Zygnematophyceae, Streptophyta). Microorganisms 9(5), 1103. DOI: 10.3390/microorganisms9051103

  Lenka Procházková, Daniel Remias, Andreas Holzinger, Tomáš Řezanka (2021): Ecophysiological and ultrastructural characterisation of the circumpolar orange snow alga Sanguina aurantia compared to the cosmopolitan red snow alga Sanguina nivaloides (Chlorophyta). Polar Biology 44, 105–117. DOI: 10.1007/s00300-020-02778-0

  Lenka Procházková , Daniel Remias, Wolfgang Bilger, Heda Křížková, Tomáš Řezanka, Linda Nedbalová (2020): Cysts of the Snow Alga Chloromonas krienitzii (Chlorophyceae) Show Increased Tolerance to Ultraviolet Radiation and Elevated Visible Light. Frontiers in Plant Science 11: 617250. DOI: 10.3389/fpls.2020.617250

  Daniel Remias, Cecilia Nicoletti, Klaus Krennhuber, Bettina Möderndorfer, Linda Nedbalová, Lenka Procházková (2020): Growth, fatty, and amino acid profiles of the soil alga Vischeria sp. E71. 10 (Eustigmatophyceae) under different cultivation conditions. Folia Microbiologica, 65, 1017–1023. DOI: 10.1007/s12223-020-00810-8

  Daniel Remias, Lenka Procházková, Linda Nedbalová & Robert A. Andersen (2020): Two new Kremastochrysopsis species, K. austriaca sp. nov. and K. americana sp. nov. (Chrysophyceae). Journal of Phycology, 56, 135–145. DOI: 10.1111/jpy.12937

  Lenka Procházková , Daniel Remias, Tomáš Řezanka & Linda Nedbalová (2019): Ecophysiology of Chloromonas hindakii, sp. nov. (Chlorophyceae), causing orange snow blooms at different light conditions. Microorganisms , 7(10), 434. DOI: 10.1111/jpy.12937

  Stefanie Lutz, Lenka Procházková, Liane G. Benning, Linda Nedbalová & Daniel Remias (2019): Evaluating amplicon high–throughput sequencing data of microalgae living in melting snow: improvements and limitations. Fottea , 19(2), 115-131. DOI: 10.5507/fot.2019.003

  Lenka Procházková, Thomas Leya, Heda Křížková and Linda Nedbalová (2019): Sanguina nivaloides and Sanguina aurantia gen. et spp. nov. (Chlorophyta): the taxonomy, phylogeny, biogeography and ecology of two newly recognised algae causing red and orange snow. FEMS Microbiology Ecology 95 (6) fiz064. DOI: https://doi.org/10.1093/femsec/fiz064

  Kateřina Osterrothová, Adam Culka, Kateřina Němečková, David Kaftan, Linda Nedbalová, Lenka Procházková, Jan Jehlička (2019): Analyzing carotenoids of snow algae by Raman microspectroscopy and high-performance liquid chromatography. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 212: 262-271 DOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.01.013

  Daniel Remias, Lenka Procházková, Andreas Holzinger and Linda Nedbalová (2018): Ecology, cytology and phylogeny of the snow alga Scotiella cryophila K-1 (Chlamydomonadales, Chlorophyta) from the Austrian Alps. Phycologia. DOI: https://doi.org/10.2216/18-45.1

  Lenka Procházková, Daniel Remias, Tomáš Řezanka and Linda Nedbalová (2018): Chloromonas nivalis subsp. tatrae, subsp. nov. (Chlamydomonadales, Chlorophyta): re–examination of a snow alga from the High Tatra Mountains (Slovakia). Fottea 18 (1). DOI: https://doi.org/10.5507/fot.2017.010

  Lenka Procházková, Daniel Remias, Andreas Holzinger, Tomáš Řezanka and Linda Nedbalová (2018): Ecophysiological and morphological comparison of two populations of Chlainomonas sp. (Chlorophyta) causing red snow on ice-covered lakes in the High Tatras and Austrian Alps. European Journal of Phycology 53(2) 230-243. DOI: https://doi.org/10.1080/09670262.2018.1426789

  Linda Nedbalová, Martin Mihál, Jana Kvíderová, Lenka Procházková, Tomáš Řezanka, Josef Elster (2017): Identity, ecology and ecophysiology of planktic green algae dominating in ice-covered lakes on James Ross Island (northeastern Antarctic Peninsula). Extremophiles 21: 187-200. DOI: https://doi.org/10.1007/s00792-016-0894-y

  Tomáš Řezanka, Linda Nedbalová, Jaromír Lukavský, Lenka Procházková, Karel Sigler (2017): Lipidomic analysis of two closely related strains of the microalga Parietochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Algal Research 25: 473-482. DOI: https://doi.org/10.1016/j.algal.2017.06.005

  P.Lang, S.Meis, L.Procházková, L.Carvalho, E.B.Mackay, H.J.Woods, J.Pottie, I.Milne, C.Taylor, S.C.Maberly and B.M.Spears (2016): Phytoplankton community responses in a shallow lake following lanthanum-bentonite application. Water Research 97(15):55-68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.03.018

  Tomáš Řezanka, Linda Nedbalová, Lenka Procházková and Karel Sigler (2014): Lipidomic profiling of snow algae by ESI-MS and silver-LC/APCI-MS. Phytochemistry 100:34-42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2014.01.017

  Martin Lukeš, Lenka Procházková, Volha Shmidt, Linda Nedbalová and David Kaftan (2014): Temperature dependence of photosynthesis and thylakoid lipid composition in the red snow alga Chlamydomonas cf. nivalis (Chlorophyceae). FEMS Microbiology Ecology 89 (2):303-315. DOI: https://doi.org/10.1111/1574-6941.12299

  Lenka Procházková, Václav Houk  & Linda Nedbalová (2012): Discostella tatrica sp. nov. (Bacillariophyceae) - a small centric diatom from the Tatra Mountain lakes (Slovakia/Poland). Fottea 12(1): 1–12. DOI: https://doi.org/10.5507/fot.2012.001

  Akce dokumentů