E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář vědecké fotografie

Máme zde ještě jednu doplňující informaci ohledně Semináře vědecké fotografie, který byl až do teď otevřen pouze bakalářům PLUS. Omezen pouze pro ně byl z důvodu značného převisu zájemců o předmět. Jak se ale zdá, velkou část předběžně zapsaných tvořili prváci, kteří si účast v tomto nadstavbovém programu nakonec rozmysleli. A to znamená jediné: patrně budeme mít nakonec i nějakou volnou kapacitu pro zájemce z řad magisterských či doktorských studentů.

 • Seminář vědecké fotografie je nadstavbou nově založeného Přírodovědného fotoklubu na katedře ekologie a je určen primárně pro bakalářské studenty v programu Bakalář PLUS. Prvotním cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s některými možnostmi současné vědecké mikro- a makrofotografie, zejména se zaměřením na biologický materiál a živé organismy.
 • První kratičký seminář proběhne ve středu 16. října 2013. Pozor: studenti PřF UK mají možnost chodit dobrovolně na teoretická technická okénka semináře, aniž by si jej museli zapsat. Toto jsme umožnili na základě zvýšeného zájmu z řad studentů Mgr. a PGS.
 • Studenti, kteří si tento předmět zapíší v rámci programu Bakalář plus, si v první řadě prakticky vyzkouší různé metody přípravy (nejen) biologických preparátů (preparace, barvení, vysušování, pokovování a pod.) pro světelnou i elektronovou mikroskopii. Naučí se oba tyto typy mikroskopů správně používat s cílem získat co nejlepší obrazovou kvalitu výsledných mikrofotografií. Pořízené snímky se pak naučí efektivně a kvalitně zpracovat pomocí počítače (skládání různých obrazových rovin, selektivní dobarvení elektronových snímků, redukce optických vad mikroskopu, slučování různě exponovaných snímků atd.).
 • Seminář má dvě základní linie:
  1. První je účast na seminářích a workshopech (v rámci činnosti Přírodovědného fotoklubu, MB 162S09) vedených zvanými českými odborníky v oboru vědecké fotografie, jejichž program bude sestaven se zahájením akademického roku.
  2. Druhou hlavní linií je aktivní a systematická týmová i individuální práce v rámci krátkodobých přírodovědných fotografických projektů s vizuálně zajímavými výstupy. Tyto projekty se budou zabývat moderními foto- a vizualizačními technikami, mezi které patří:-
   • Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie
   • Makrofotografie suchozemských organismů v terénu
   • Focení vodních organismů
   • Fotografické techniky při světelné mikroskopii
   • Rentgenová radiografie, počítačová tomografie (CT)
   • Techniky časosběru
   • Fotografování zvířat v zajetí
 • Všechny výše uvedené techniky vyžadují následné zpracování zaznamenaného obrazu (postproces); pokročilé pp techniky (např. zpracování dat ze synchrotronové nanoholotomografie, skládání EDF, HDR apod.) budou samozřejmou součástí projektů. Seminář je výběrový: se zájemci o kurs bude uspořádán krátký vstupní motivační pohovor. Předpokládá se vlastní fotografická technika (nepočítáme s hromadným půjčováním fotoaparátů, objektivů) a vlastní notebook (počítač, ideálně s programy ke zpracovní fotografií (např. Zoner, Aperture, Lightroom, Photoshop, Capture NC, DPP, Dx apod.). K dispozici bude minimálně jeden PC s programovým vybavení Adobe (Lightroom 4, Photoshop CS 5).
 • Motivace a zájem o věc jsou důležitější než fotografické zkušenosti !! ne nutně profi, DSLR jsou sice s výhodou, ale fotit se dnes dá i mobilem.

 

Rozhodli jsme se vypsat zde několik témat / námětů k vlastním fotografickým projektům v rámci Semináře. Chcete-li navrhnout téma vlastní (vítáme!), prosíme, pokuste se nám námět zaslat v obdobné formě jako je zde na e-mail: prirodovedny.fotoklub@natur.cuni.cz

VedeníMentorObtížnostTéma
Petr Jan Juračka Petr Jan Juračka, Adam Petrusek nízká Plankton kaňonovité nádrže
Martin Černý Martin Černý nízká až střední Líhnutí vážky
Petr Jan Juračka - nízká až střední Praha časosběrná
Martin Černý Martin Černý nízká, upgrade naopak vysoká Ovipozice vážek / průlom do vodního světa
Radka Symonová Radka Symonová střední až vysoká Holotomografie u lasturnatek
Petr Jan Juračka Petr Jan Juračka, Adam Petrusek
vysoká Povrchová ultrastruktura trvalých vajíček perlooček rodu Daphnia

Akce dokumentů