E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPovrchová ultrastruktura trvalých vajíček perlooček rodu Daphnia

Efipia, chitinózní obaly dormantních vajíček perlooček, oplývají několika vlastnostmi velmi výhodnými pro taxonomické i paleoekologické studie zooplanktonu. Především jsou to velmi odolné struktury, které mohou přetrvávat v sedimentech po značnou dobu. Vajíčka jsou v nich životaschopná, anebo alespoň použitelná pro genetické analýzy řádově desítky let. Efipia samotná lze pak bez výrazných strukturálních změn nalézt i v sedimentech starých stovky i tisíce let, případně jako fosilie a to až z období druhohor. Vzhledem k tomu, že se od sebe efipia různých druhů často výrazně liší v povrchové ornamentaci, můžeme od sebe pomocí rastrovací elektronové mikroskopie odlišit i velmi stará efipia neobsahující již žádná vajíčka. Použití elektronové mikroskopie je v tomto případě extrémně jednoduché a rychlé, neboť jsou efipia uzpůsobena samovolnému vysychání a není tak zapotřebí žádného dehydratačního postupu jako u jiných přírodních materiálů. O mezidruhových rozdílech v povrchové struktuře efipií se dlouhodobě ví, v současné době existuje dokonce první verze obrazového atlasu efipií. Aby však bylo možno druhy spolehlivě odlišit, je nutná jistá představa o vnitrodruhové variabilitě, která zůstává v tomto ohledu neprozkoumána. V rámci tohoto projektu pečlivě zanalyzujeme povrchové struktury perlooček, které jednak sami nalovíte v terénu, tak bohatý materiál ze sbírek pana emeritního profesora Kořínka.

TECHNICKÉ VEDENÍ: Petr Jan Juračka
ODBORNÝ MENTOR: Petr Jan Juračka, Adam Petrusek
OBTÍŽNOST: vysoká
POČET STUDENTŮ: 1-3
POTŘEBNÁ VLASTNÍ TECHNIKA: počítač (stačí doma)
TECHNIKA K DISPOZICI: skenovací elektronový mikroskop, potřebné chemikálie a pomůcky k terénnímu lovu perlooček a mikroskopii
ČASOVÝ PLÁN: celý akademický rok 2012 / 2013
PRÁCE ZAHRNUJE: terénní odběr trvalých vajíček (první proběhne s odborným garantem), analýza jak vlastního tak archivního materiálu, práce na elektronovém mikroskopu, příprava srovnávacích tabulí a obrazového atlasu
MOŽNÉ VÝSTUPY: při nejmenším elektronický obrazový atlas (zhruba 30 taxonů a 120 fotografií) a krátký článek v časopise Živa. V případě úspěšné a velmi intenzivní spolupráce nad rámec studijních povinností pak rukopis odevzdaný k recenznímu řízení v impaktovaném odborném časopise; v případě zájmu rovněž krátké přírodovědné video
KONTAKT: Petr Jan Juračka, juracka@natur.cuni.cz, +420723119339
.

Akce dokumentů