E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníanotace

efipia.jpg
Povrchová ultrastruktura trvalých vajíček perlooček rodu Daphnia
Efipia, chitinózní obaly dormantních vajíček perlooček, oplývají několika vlastnostmi velmi výhodnými pro taxonomické i paleoekologické studie zooplanktonu. Především jsou to velmi odolné struktury, které mohou přetrvávat v sedimentech po značnou dobu. Vajíčka jsou v nich životaschopná, anebo alespoň použitelná pro genetické analýzy řádově desítky let. Efipia samotná lze pak bez výrazných strukturálních změn nalézt i v sedimentech starých stovky i tisíce let, případně jako fosilie a to až z období druhohor. Vzhledem k tomu, že se od sebe efipia různých druhů často výrazně liší v povrchové ornamentaci, můžeme od sebe pomocí rastrovací elektronové mikroskopie odlišit i velmi stará efipia neobsahující již žádná vajíčka. Použití elektronové mikroskopie je v tomto případě extrémně jednoduché a rychlé, neboť jsou efipia uzpůsobena samovolnému vysychání a není tak zapotřebí žádného dehydratačního postupu jako u jiných přírodních materiálů. O mezidruhových rozdílech v povrchové struktuře efipií se dlouhodobě ví, v současné době existuje dokonce první verze obrazového atlasu efipií. Aby však bylo možno druhy spolehlivě odlišit, je nutná jistá představa o vnitrodruhové variabilitě, která zůstává v tomto ohledu neprozkoumána. V rámci tohoto projektu pečlivě zanalyzujeme povrchové struktury perlooček, které jednak sami nalovíte v terénu, tak bohatý materiál ze sbírek pana emeritního profesora Kořínka.
PARASITE_Caullerya_mesnili_in_Daphnia.jpg
Plankton kaňonovité nádrže
Plankton kaňonovité nádrže se po směru toku přítoku velmi mění, stejně jako nádrž sama. Pojďme nalovit plankton od přítoku, středu nádrže i od hráze, nafilmujme jej a nafoťme. Srovnání vedle sebe bude pak velmi ilustrativní. To celé ideálně pak v alespoň dvou nádržích České Republiky (jednu s Vámi navštíví lektor).
leucorrhiniaalbifrons.jpg
Líhnutí vážky
Fascinující přechod z vodního do vzdušného světa, archetypální proměna zvířete v krásku, noci v den. Časosběr procesu líhnutí vážky, počínaje nalezením vylezlé larvy hotovící se k činu (obvykle v nočních či velmi ranních hodinách) až po napnutí křídel a odlet čerstvého imága.
ErythrommanajasErythrommanajas9174Edit.jpg
Ovipozice vážek / průlom do vodního světa
Hodně druhů vážek klade do stonků vodních rostlin, čerstvých i odumřelých, a řada z nich se přitom potápí pod vodu. V této úloze nám půjde o zachycení okamžiku sestupu pod hladinu, zejména o moment, kdy samička (popřípadě i sameček) prolamují hladinovou blanku. Zdokumentujeme tak nejen zajímavý fyzikální úkaz (nečekanou pevnost a pružnost povrchové blanky), ale i – když se zadaří – získáme i divácky atraktivní fotky. Možný ambiciózní upgrade: nafotit kladení pod vodou
Radka_anotace.jpg
Holotomografie u lasturnatek
Kdo je fascinován pohledem do mikrosvěta kapky vody z kaluže, bude stejně fascinován pohledem pod lasturky lasturnatek, které obývají (často v hojném počtu) téměř každou louži, rybník, tůňku a řeku. Jenže právě tyto lasturky (zdánlivě podobné lasturám mlžů) jsou příčinou toho, proč je pohled na vnitřní stavbu těchto mikroskopických korýšů obtížnější než u jejich příbuzných. Chceme-li tedy poznat anatomii lasturnatek, musíme buď využít metod klasické histologie, anebo na lasturnatky aplikovat moderní vizualizační metody rutinně známé například z medicíny anebo materiálového inženýrství. Jednou z těchto metod je například holotomografie, čili extrémně výkonný rentgen jehož výstupy jsou počítačově zpracovány podobně jako je tomu u počítačové tomografie (CT) v medicíně.
Praha.jpg
PrahaII.jpg
Praha časosběrná
Časosběrné záběry krajiny i města získávají v poslední době velký obdiv a těší se nemalé pozornosti veřejnosti. Pojďme spolu pořídit unikátní časosběrné video z Prahy,matky měst! A v čem bude unikátní? V tom, že bude zachycovat stejná místa v průběhu takřka celého roku. Spolu si ukážeme jak správně nastavit časosběrné snímání, povíme si mnohé o kompozici a relevantní technice. Tatáž místa pak nasnímáme na podzim, v zimě i na jaře.

Akce dokumentů