E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽiva rozdílela ceny za nejlepší články

A z úhlu pohledu naší katedry se jednalo doslova o sklizeň.

Ve středu 17. dubna 2019 byly vyhlášeny Ceny Živy za rok 2018, udílené v pěti kategoriích. Autoři vybraných článků si ocenění převzali v pražské vile Lanna za účasti čelních představitelů Akademie věd ČR, děkanů přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, zástupce Ministerstva životního prostředí, redakční rady Živy a dalších významných hostů.

Členové naší katedry získali ocenění hned ve třech kategoriích:

  • Purkyňova cena, náležející autorům nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let, byla udělena Janě Jersákové z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Robertu Tropkovi z katedry ekologie PřF UK a Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, za téma Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů (Živa 6/2018). Cenu předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.
  • Cena Živy ve věkové kategorii 26–30 let byla za ročník 2018 vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků udělena autorům dvou článků. Cenu získali Anna Novák Vanclová a Lukáš Novák, oba studenti doktorského stupně na katedře parazitologie PřF UK o patro níže, za článek Kdo ztrácí, nalézá! Život bez semiautonomních organel (Živa 1/2018), a Klára Pyšková, doktorandka  naší katedry působící i v Botanickém ústavu AV ČR, za článek Živočišné invaze a vymírání původních druhů (Živa 5/2018). Ceny předali Zdeněk Havlas, místopředseda Akademické rady AV ČR pro II. vědní oblast, a Jan Řídký, místopředseda Akademické rady pro I. vědní oblast.
  • Zvláštní ocenění za popularizaci biologických věd získali Lucie Juřičková z katedry zoologie PřF UK a Petr Pyšek, vedoucí oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích a naší katedry, za koncepci monotematického čísla o invazních organismech (Živa 5/2018). Cenu jim předala dřívější předsedkyně Akademie věd i členka redakční rady Živy Helena Illnerová.
Publikováno: Čtvrtek 09.05.2019 10:25

Akce dokumentů