E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel náš emeritní profesor Vladimír Kořínek

S hlubokým zármutkem v srdcích oznamujeme, že v neděli 3. listopadu náhle zemřel emeritní profesor katedry ekologie, Vladimír Kořínek. Pan profesor byl vysoce aktivním členem katedry až do posledního dne svého dlouhého a plodného života.

Pan profesor Vladimír Kořínek se narodil 28. května roku 1934 a na Přírodovědeckou (tehdy Biologickou) fakultu nastoupil v temných padesátých letech minulého století. Jeho cesta k hydrobiologii nebyla kvůli politické situaci nikterak snadná. Po škole byl nucen působit jako středoškolský profesor přírodopisu v okolí rodné Blatné hned na několika školách. Ty objížděl cestami vedoucími po hrázích místních rybníků na kole. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let mu však bylo umožněno několik zahraničních cest, z nichž tou patrně nejpodstatnější byla dvouletá stáž v kanadském Winnipegu. Po návratu do vlasti působil na naší fakultě nejen jako vědecký pracovník, ale zejména jako výrazný pedagog. Jeho studenti nejraději vzpomínají na neopakovatelné exkurze do Vysokých Tater či do Polabí.

Do dějin Přírodovědecké fakulty se zapsal také jako první děkan po sametové revoluci v listopadu 1989. Svou vědeckou činnost však pro tento významný úřad neopustil. Věnoval se rozličným hydrobiologickým tématům, zahrnujícím zejména potravní vztahy rybníků a jezer. Největší stopu zanechal ale patrně v taxonomii a srovnávací morfologii perlooček. Zde zcela jednoznačně patřil mezi světovou špičku. Za svůj život dokázal díky neutuchajícím zahraničním kontaktům nashromáždit unikátní a rozsáhlou sbírku lihových vzorků a preparátů perlooček šesti kontinentů a dvou staletí. Sbírku se na dvě části povedlo převézt do londýnského přírodovědeckého muzea, kde bude k dispozici celosvětové vědecké komunitě. Druhou várku vzorků odvezl z Blatné do Anglie Petr Juračka necelý měsíc před odchodem pana profesora na věčnost.

Pan profesor zemřel náhle ve věku 85 let po procházce ke svému milovanému rybníku, Velkému Pálenci, nedaleko svého rodiště v jihočeské Blatné. Poblíž tohoto rybníka stojí hydrobiologická stanice, která dala bez nadsázky vzniknout české limnologické škole, a dodnes slouží nejen jako výzkumná základna, ale také jako dějiště různorodých ekologických praktik. Pan profesor byl na stanici zkontrolovat stav vegetace pro vznik letecké fotografie do publikace k jejímu 95. výročí, kterou momentálně připravoval.

Čest jeho památce!

 

Publikováno: Pátek 08.11.2019 15:45

Akce dokumentů