E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodní cena vlády Česká hlava: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Prof. Petr Pyšek z naší katedry získal nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava. Gratulujeme!

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. je vedoucím Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, které v roce 2004 založil. Působí však také na naší katedře ekologie PřF UK. Je jedním ze zakladatelů moderní invazní ekologie. Stál u zrodu formálního pochopení invazního procesu a spoluvytvářel teoretický základ oboru. Je spoluautorem koncepčního rámce invazí a klasifikace invazního procesu, včetně terminologie, která se stala standardem, byla přijata organizacemi typu IUCN a CBD a její široká aplikace umožnila raketový rozvoj oboru v posledním desetiletí. Je zakladatelem světové databáze invazních rostlin GloNAF (Global Naturalized Alien Flora), která se stala milníkem ve výzkumu rostlinných invazí. Petr Pyšek je autorem či spoluautorem více než 430 článků v impaktovaných časopisech, jako jediný český vědec je na seznamu Highly Cited Scientists nepřetržitě od roku 2014 a v současnosti je nejcitovanějším invazním biologem na světě.

Petr Pyšek zásadním způsobem přispěl k vytvoření evropského výzkumného prostoru biologických invazí, podílel se na několika celoevropských projektech, uvedl na scénu řadu kolegů a studentů, spolupracuje s mnoha světovými pracovišti.  Je vedoucím autorem a koordinátorem pravidelně vydávaných národních katalogů nepůvodních rostlin, které mírou detailu a hloubkou vhledu nemají ve světě obdoby, s kolegy vydali i evropskou a celosvětovou flóru nepůvodních druhů. Jeho práce změnila pohled na analýzy invazivnosti druhů a přispěla k odpovědi na otázku, proč jsou některé druhy invazní a jiné nikoli. Stal se též průkopníkem přístupu, který nahlíží na invaze z opačné strany, tedy z pohledu zdrojových flór a jejich osudu po zavlečení do jiných částí světa.

Výše zmíněná témata představují jen výsek profesorova vědeckého záběru, dala by se zmínit řada dalších okruhů, v nichž zanechal výraznou stopu – ať už se jedná o urbánní ekologii, jeho celoživotní zájem o přírodní rezervace či post šéfredaktora časopisu České botanické společnosti, Preslia.

Petr Pyšek je nositelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění; jeho přínos oboru ocenila Ecological Society of America, která mu udělila Robert H. Whittaker Distinguished Ecologist Award (2017), od International Society of Biogeography převzal Alfred Russel Wallace Award (2021). V tuzemsku získal cenu Neuron (2018) nebo Praemium Academiae (2010). V roce 2011 byl zvolen členem Učené společnosti ČR, je také čestným členem České botanické společnosti.

Laureáti ocenění Česká hlava 2022. Prof. Petr Pyšek a dr. Martina Benešová první a druhá zleva. Foto: Marcela Uhlíková

 

Publikováno: Neděle 11.12.2022 14:15

Akce dokumentů