E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa novém čísle Živy biodiverzitě spolupracovala naše katedra

Letošní monotematické číslo Živy je věnováno biodiverzitě – tématu, které je pro mnohé skoro synonymem biologie. Biologická rozmanitost dává život obývanému prostředí, a je často i tím hlavním, co fascinuje vědeckou i laickou veřejnost. V některých systémech, třeba na Petriho misce, sice může růst pouze jeden druh bakterie, ale v naprosté většině jsou „ekosystémy“ tvořeny různě pestrou mozaikou organismů.

Nejen biologové, ale i politici a mnozí další mluví o biodiverzitě často v souvislosti s jejím úbytkem a ochranou. Biologicky ceněná území bývají vyčleňována většinou proto, že tam žije velké množství (vzácných) druhů, zatímco monokultura řepky velký zájem nevyvolá. Rozmanitost přírody je ohrožena a studium a ochrana biodiverzity je už delší dobu v centru zá­jmu. Toto číslo Živy přináší pohled na biodiverzitu z různých, mnohdy nečekaných úhlů a snaží se ji představit od úrovně genetické až po ekosystémovou. Souvisí s tím i téma organismů výjimečných pro jejich omezený výskyt na určitém území.

Přestože většina lidí vnímá zejména biodiverzitu makroorganismů, ta skutečná se mnohdy skrývá v mikrosvětě protist, bakte­rií a virů. A spousta otázek, včetně těch po původu ohromující biodiverzity některých skupin nebo po příčinách rozdílů v bio­diverzitě mezi různými oblastmi Země, zůstává otevřených.

Z katedry ekologie se na novém čísle podíleli zejména David Storch, Adam Petrusek, Ondřej Korábek a Lukáš Falteisek. 

Externí URL: http://ziva.avcr.cz/
Publikováno: Pátek 25.10.2019 15:25

Akce dokumentů