E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak v Čechách udržet biodiverzitu?

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní setkání Učené společnosti ČR, které se koná 16. listopadu 2010 od 14.00 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě. Setkání se zúčastní přední odborníci AV ČR, Přírodovědeckých fakult Jihočeské, Masarykovy a Karlovy Univerzity, VÚ Silva Taroucy, Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny.

V posledních zhruba 20 letech dochází k významnému posunu v nazírání světové vědecké veřejnosti na mechanismy udržující v přírodě biologickou rozmanitost. Přesun od rovnovážného k dynamickému paradigmatu, jak bývá tento vývoj zjednodušeně nazýván, je spíše než z vědeckého hlediska významný z hlediska strategie a politiky ochrany přírody, a to zejména v člověkem dlouho a intenzivně ovlivňovaných oblastech mírného pásu. Rovnovážné paradigma akcentuje člověkem minimálně ovlivněná stanoviště, věří v existenci převažující přirozené lesní vegetace a v konkrétních politikách se snaží vyloučit z chráněné přírody vliv člověka, nebo jej aspoň maximálně kontrolovat. Dynamické paradigma vychází z představy, že přírodní systémy by byly i bez člověka vystaveny neustálým rušivým vlivům, člověk historicky nahradil tlak
velkých zvířat a největším hříchem moderního užívání krajiny není ničení stanovišť, ale jejich homogenizace. Oba přístupy tudíž mají mírně rozdílné priority a často vedou k nepojmenovanému rozkolu, který podle názoru mnoha praktiků paralyzuje ochranářskou politiku a oslabuje její pozici vůči třetím stranám.
   Cílem diskusního panelu bude ukázat, že dynamický a rovnovážný směr nejsou v nesmiřitelném střetu, ale že dynamický pohled nabízí strategii, v jejímž rámci se rovnovážný pohled stává zvláštním případem. Dynamický pohled totiž sjednocuje důraz ochrany přírody na „přírodní stanoviště”, „bezzásahovost” a další ikony rovnovážných ochranářů s údržbou „člověkem podmíněných stanovišť”, jakož i s ekologickou obnovou, městskou ekologií a snahami o biologizaci hospodaření v běžné krajině.
   Více informací v přiloženém letáku.

Přiložený soubor: LetakDiskuse
Publikováno: Pondělí 08.11.2010 13:05

Akce dokumentů