E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDonatio Univesitatis Carolinae pro Davida Storcha

Při příležitosti výročí 671 let od založení UK předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a také prémii Donatio Univesitatis Carolinae, která byla mj. udělena také Davidovi Storchovi z naší katedry. Gratulujeme!

Prémii Donatiio Universitatis Carolinae, jejíž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK, obdrželi za PřF UK: 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., který je v současnosti asi nejznámějším českým geografem doma i v zahraničí. Byl dlouholetým prezidentem České geografické společnosti a zastává funkci prezidenta České iberoamerické společnosti. Je předním hydrologem a odborníkem na oceánografii, vodní hospodářství, problémy s vodou, řešení problémů sucha či ohrožení obyvatel přírodními rizikovými procesy.

prof. David Storch, Ph.D., který je jednou z nejvýraznějších osobností současné české ekologie s rozsáhlými zahraničními zkušenostmi a s širokým záběrem vědeckých, organizátorských, popularizačních a pedagogických aktivit. Zabývá se ekologií a ochranou přírody na globální úrovni, provádí průzkum v terénu v Evropě i subsaharské Africe.

Laureáti  Ceny Miloslava Petruska, Ceny Bedřicha Hrozného a prémie Donatio Universitatis Carolinae v Karolinu. Foto: René Volfík 

 

Publikováno: Čtvrtek 09.05.2019 11:55

Akce dokumentů