E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická variabilita zpěvu lindušek v prestižním ornitologickém časopise Auk.

V jarním čísle jednoho z nejvýznamnějších ornitologických časopisů vychází článek Terezy Petruskové z katedry ekologie věnovaný bioakustickým analýzám zpěvu drobného pěvce lindušky lesní.

V jarním čísle jednoho z nejvýznamnějších ornitologických časopisů The Auk, vydávaném Americkou ornitologickou společností, vychází článek Terezy Petruskové z katedry ekologie věnovaný rozdílům ve zpěvu drobného pěvce lindušky lesní z pěti českých lokalit. Analýza repertoárů jednotlivých teritoriálních samců prokázala výrazná „nářečí“ těchto ptáků, jež se projevují na celkovém složení zpěvu i na využívání charakteristických lokálně specifických počátečních frází. Linduška lesní, nenápadně zbarvený, ale výrazně zpívající pták s komplexním zpěvem, by mohla být vhodným modelovým druhem pro testování řady hypotéz týkajících se funkce různých charakteristik ptačího zpěvu.
Petrusková T., Osiejuk T.S., Petrusek A. (2010): Geographic variation in songs of the tree pipit (Anthus trivialis) at two spatial scales. Auk, 127(2): 274-282.

Linduska

foto © Martina Petrů

 

Publikováno: Středa 28.04.2010 08:50

Akce dokumentů