E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiverzifikace druhů v holocénu u taxonů s cyklickou partenogenezí

V časopise PLoS ONE (IF=4,351) vyšel 16. července 2010 článek s názvem „Coexisting Cyclic Parthenogens Comprise a Holocene Species Flock in Eubosmina“, jehož hlavními autory jsou M. Faustová a V. Sacherová z katedry ekologie PřF UK, Praha.

Práce přináší důkazy o tom, že navzdory cyklické partenogenezi, která je obecně považována za „brzdu“ speciace, mohlo ke speciaci docházet i v krátkém časovém horizontu holocénu. Modelem studie se stali drobní sladkovodní planktonní korýši, perloočky rodu Eubosmina s poetickým českým názvem nosatičky, které dominují jezerům ledovcového původu v cirkumbaltické oblasti, a jejichž taxonomie je pro vědecký svět záhadou již více než století. Práce vznikla spoluprací tří týmů, které se studiem sladkovodních perlooček rodu Eubosmina dlouhodobě zabývají: výše zmíněné kromě autorek z katedry ekologie to byli D. J. Taylor a D. H. Sheets ze State University of New York at Buffalo, USA, a J.-E. Svensson z University College of Boras ve Švédsku.

Faustová M., Sacherová V., Sheets D.H., Svensson J.-E., Taylor D.J. (2010): Coexisting Cyclic Parthenogens Comprise a Holocene Species Flock in Eubosmina. PLoS ONE 5(7): e11623, doi: 10.1371/journal.pone.0011623

Publikováno: Pátek 23.07.2010 16:10

Akce dokumentů