E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Katedra ekologie...
IMG_4714.jpg
Prof. Vojtěch Jarošík získává Cenu Bedřicha Hrozného
Prof. Vojtěchovi Jarošíkovi, zakladateli a dlouholetému vedoucímu katedry ekologie, bude letos udělena rektorem Univerzity Karlovy Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.
academiaantarktida.jpg
Nová česká kniha o Antarktidě
V nakladatelství Academia právě vyšla první původní česká monografie o Antarktidě, která se komplexně věnuje přírodě, historii objevování a českým vědeckým aktivitám na jižním kontinentu. Součástí autorského kolektivu pod vedením prof. Pavla Proška jsou i Linda Nedbalová z katedry ekologie a Zbyněk Engel z katedry fyzické geografie a geoekologie.
Tiddinbila.jpg
Co ještě a proč nevíme o dopadu rostlinných invazí
V dubnovém čísle prestižního časopisu Trends in Ecology and Evolution vychází třetí studie o globálním dopadu rostlinných invazí, která vznikla během tvůrčího pobytu prof. Petra Pyška a prof. Vojtěcha Jarošíka, pracovníků Katedry ekologie PřF UK a BÚ AV ČR v Průhonicích, u prof. P. E. Hulmea na Lincoln University na Novém Zélandu.
Leucorrhinia_pectoralis.jpg
Leucorrhinia_pectoralis_b.jpg
Dopad lidské činnosti na původní flóru a faunu bude postupně zesilovat: ohrožení biodiverzity se plně projeví až po několika desetiletích
Nová studie, která analyzuje ohrožení a vymírání rostlin a živočichů ve 22 evropských zemích ukázala, že tyto procesy jsou těsněji svázány s vlivem člověka na krajinu v minulosti, než s jeho současným působením. Mezinárodní tým 13 pracovníků pod vedením Stefana Dullingera a Franze Essla z Vídeňské univerzity, jehož součástí byli i Vojtěch Jarošík a Petr Pyšek z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK v a Praze Botanického ústavu AV ČR, zveřejnil výsledky svého výzkumu tento týden v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
cena.jpg
Nejlepší prezentace Setkání mladých limnologů opět z naší katedry
Prezentace našeho studenta Jiřího Svobody byla oceněna jako nejlepší příspěvek na Setkání mladých limnologů
Obhajoby bakalářských prací katedry ekologie PřF UK
Obhajoby se budou konat 6. 6. 2013 v mistnosti B2P, Viničná 7, 2. patro od 9 hodin. Uvedené časy jsou pouze orientační, mohou se měnit podle průběhu obhajob v rámci dopoledního/odpoledního bloku.
Pozvánka na 4. konferenci České společnosti pro ekologii
Konference se uskuteční ve dnech 18. - 20. října 2013 v Brně.
konferencecspe2013_letak_0.pdf
22.jpg
9.JPG
Tušíte, jak se daří mořským želvám?
Projekt Mořskéželvy.cz se snaží o zlepšení ochrany mořských želv. Cílem projektu je zvýšit informovanost o problému a nutnosti ochrany mořských želv. Aktivity probíhají v ČR a hlavně v Indonésii. Tam se snažíme o zlepšování podmínek v centrech na ochranu mořských želv tak, aby zde byly želvy chráněny skutečně efektivně, a vysvětlujeme místním, že není vhodné konzumovat vejce ohrožených druhů.
Těžba surovin jako příležitost pro ochranu přírody
Srdečně Vás zveme na exkurzi České společnosti ekologické.
Snmek1.JPG
OndraPichce.jpg
Každý návesní rybník, každá louže je narvaná kapry
Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Sedláčkem, nejen o motýlích rezervacích na Příbramsku.
Pozvánka na obhajobu bakalářských prací
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na obhajoby bakalářských prací naší katedry, které se budou konat ve středu 11. 9. 2013 od 9 hodin v místnosti B2P, Viničná 7, 2. patro.
Ústní státní zkoušky katedry ekologie - podzimní
Obhajoby diplomových prací katedry ekologie - podzimní
Program seminářů na zimní semestrv 2013 / 2014
Program, seminářů na právě začínající semestr je již hotov. Všichni jste srdečně zváni!
IMG_0743.jpg
Nejlepší studentská přednáška
Iveta Pišvejcová ziskala cenu odborné komise za nejlepší studentskou přednášku na 40. etologické konferenci v Košicích.
Katka.jpg
snímek (c) iForum
Kateřina Kopalová převzala Bolzanovu cenu za excelentní studentskou práci
Vyvrátit všeobecně uznávanou teorii, že rozsivková flóra se v antarktické oblasti skládá z převážně kosmopolitních druhů, se podařilo Kateřině Kopalové analýzou vzorků z jezer, potoků, mokřadů a mechů, které pocházely z ostrovů Livingston a Jamese Rosse. Autorka práce o rozsivkách (Bacillariophyta), jedné z nejrozmanitějších skupin řas v antarktické oblasti, si povzdychla, že přestože se jedná o tak důležitou skupinu, její diverzitě, ekologii a biogeografii v oblasti maritimní Antarktidy bylo věnováno jen málo pozornosti. Vřele gratulujeme!
Katka_miniatura.jpg
SymCla2014_small.jpg
10th Symposium on Cladocera, Lednice 2014
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na nejrůznější aspekty biologie perlooček: ekologii, evoluční biologii, systematiku, diverzitu.... Konference se koná každé tři roky, v letošním roce se bude poprvé konat v České republice, a to v malebné Lednici.
picasaweb5366231184550254962original.jpg
Určovací kurs Copepoda 2014
Po čtyřleté přestávce Vás opět po roce zvene na určovací kurz zaměřený na naše buchanky. A protože se snažíme rozšiřovat náš repertoár, budeme se tentokrát věnovat i plazivkám (pod vedením Marie Zhai). Kurs se uskuteční ve dnech 21. - 23. března 2014, jako obvykle na Dvoře Hamr v Lužnici u Třeboně.
Cyclops_mni.jpg
SymCla2014Lednice.jpg
VK.jpg
Prof. Vladimír Kořínek při práci na skenovacím elektronovém mikroskopu.
Speciální krustaceologický seminář k příležitosti významného životního jubilea prof. Vladimíra Kořínka
Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vás srdečně zve na speciální krustaceologický seminář k příležitosti významného životního jubilea prof. Vladimíra Kořínka. Seminář se bude konat v úterý 13. května od 15 hod. ve Velké zoologické posluchárně PřF UK (Viničná 7, 2. patro)
Mnohorozměrná analýza ekologických dat v programu Canoco 5
Srdečně Vás zveme na týdenní kurz mnohorozměrných analýz ekologických dat v nové verzi programu Canoco,který pořádá Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Lektory kurzu budou Petr Šmilauer a Jan Šuspa Lepš.
RDA.png
CANOCO5.pdf
snek.jpg
Snek a.jpg
text
text
WANTED: DEAD OR ALIVE - hlemýžď zahradní
Milé kolegyně a kolegové, pokud na cestách soukromých či výzkumných, zahrádkách či chalupách (svých i cizích) potkáváte hlemýždě, prosím, zpozorněte.
Chcete nám udělat radost? Pošlete nám šneka z Vaší zahrady!
Milé kolegyně a kolegové, sháníme živé hlemýždě pro výzkum jejich evoluční historie. Máte je na chalupě nebo je potkáváte na svých cestách a můžete nám pomoci? Pak prosím čtěte dále!
Blackburnetal.jpg
Schéma různých kategorií nepůvodních druhů a jejich vzájemné vztahy.
Jak moc je který nepůvodní druh nebezpečný?
V prestižním periodiku PLoS Biology vyšel článek navrhující kvantitativní hodnocení impaktu nepůvodních druhů, které může vést k vytvoření "Černého seznamu" IUCN. V mezinárodním autorském týmu figurují tři členové katedry ekologie PřF UK.
PICT6215.JPG
ECBB_yellowhammer.jpg
Nejlepší studentský poster
Jana Bílková získala cenu za nejlepší poster a nejlepší studentskou přednášku na konferenci VII. European Conference on Behavioural Biology v Praze. Zvítězila s příspěvkem Bílková J., Diblíková L., Pipek P., Petrusek A., Petrusková T.: "Mosaic of Yellowhammer dialects: what influences the distribution of dialects in the landscape?".
hello.jpg
Program seminářů pro zimní semestr 2014 / 2015 je již znám!
Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro).
PokornaCanterbury2014_poster.jpg
Nejlepší poster konference
Martina Johnson Pokorná získala cenu za nejlepší poster na 20th International Chromosome Conference konané ve dnech 1. - 5. září v Canterbury s příspěvkem: Johnson Pokorná M., Altmanová M., Kratochvíl L.: Multiple sex chromosomes in the light of female meiotic drive in amniote vertebrates.
PokornaCanterbury2014.jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné 7
Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.
Biologicke ctvrtky ve Vinicne 7 ZS2014.rtf
Vánoční katedrový výlet 2014
Srdečně Vás zveme na již tradiční, dvacátý první katedrový výlet, který tentokrát povede Voděradskými bučinami (okolí Jevan).
KE_vylet2014.pdf
Kurz práce s molekulárními daty v R 2015
R je v současnosti asi nejmocnější nástroj na statistické výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu. Předchozí znalost R je výhodou, nikoli však podmínkou.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2015
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Mac OS X, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Základní znalost Linuxu není nutná. Kurz bude probíhat v Linuxu, ale většina věcí funguje stejně i na Mac OS X a dalších UNIXech.
evoluce genomu.jpg
nový předmět - Evoluce genomu
Jaký jiný vánoční dárek bychom si pro Vás mohli představit, než-li nový báječný předmět? Martina Johnson Pokorná jej bude přednášet od letního semestru.
genom.png
Do nového roku s dvěma titulkami!
Do roku 2015 vstupujeme hned se dvěma lednovými titulkami mezinárodních vědeckých časopisů - Neobiota a Physiological and Biochemical Zoology. Autory obou článků, které titulky doprovázejí, jsou naši studenti spolu s jejich školiteli.
Cover_PBZ_small.jpg
Člověk spotřebuje energie jako King Kong
Rozhovor s předním českým makroekologem Davidem Storchem o tom, proč sucho může vyvolávat války, jak neuvěřitelně podobné jsou si lidské a zvířecí populace a proč lidé v Zimbabwe stále volí diktátora Mugabeho.
2015-05-18_13h24_44.jpg
Šakali v České republice
Klára Pyšková zachytila pomocí fotopasti patrně vůbec první výskyt šakalů v české přírodě. Mluvila o tom s Davidem Storchem v Magazínu Leonardo.
IMAG0747.JPG
2015-09-09_11h18_58.png
Zjištění českých ekologů mohou pomoci při předvídání globálních změn
Příčinami rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země se prostřednictvím analýzy dostupných dat a vlastního terénního výzkumu zabýval tým českého ekologa Davida Storcha. Výsledky spolupráce s několika světovými pracovišti, například s americkou Yaleovou univerzitou, publikovaly nejprestižnější časopisy, mezi nimi i Nature nebo elitní Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Přínos tohoto základního výzkumu nyní Cenou předsedy ocenila i Grantová agentura České republiky, která ho financovala.
DavidStorch.jpg
sbornik_2_vydani_2015_web-1.jpg
Nová kniha o ekologické obnově míst narušených těžbou a průmyslem
Právě vychází druhé, výrazně doplněné vydání knihy o ekologické obnově míst silně narušených těžbou a jiným průmyslem. Kniha je stručným shrnutím poznatků o významu různých typů narušených stanovišť pro biodiverzitu středoevropské krajiny, se zřetelem na zhodnocení různých přístupů používaných při jejich rekultivacích. Tímto tématem se na katedře ekologie zabývá skupina vedená Robertem Tropkem, jejíž výsledky byly podkladem několika kapitol.
sbornik_2_vydani_2015_web-1_small.jpg
Screen Shot 2015-11-25 at 12.03.03.png
Úspěch! David Storch je součástí tříčlenného týmu, který ukázal souvislost mezi mírou úbytku biodiverzity a tvarem ničené plochy habitatů..
Umožní to přesnější odhady míry vymírání druhů způsobené člověkem, a pomůže to navrhnout šetrnější zůsoby destrukce habitatů v případech, kdy je taková destrukce nevyhnutelná.
Screen Shot 2015-11-25 at 12.03.03.png
vanocni vylet-2015.jpg
Tradiční vánoční katedrový výlet
Přijměte prosím pozvání na tradiční katedrový výlet, který se letos odehraje v úterý 15. prosince! Více informací níže.
vanocni vylet-2015.jpg
vanocni vylet-2015.pdf
Výprava po stopách Vojty Jarošíka
Zveme vás na výpravu po stopách profesora Vojtěcha Jarošíka za původními i nepůvodními druhy naší přírody, za středověkou atmosférou hradu Velhartice a jeho okolí.
VJ.jpg
_PJJ1257.jpg
NedejSe.jpg
Nedej se! o rekultivacích s Robertem Tropkem
Nový díl pořadu České televize Nedej se! se věnuje problematice rekultivací. Vaším průvodcem je mimo jiných i Robert Tropek z naší katedry.
NedejSeIko.jpg
Dvě Ceny děkana za rok 2016
Naše katedra slaví další úspěchy, a to hned dvě Ceny děkana Přírodovědecké fakulty! Přímo z rukou pana děkana Jiřího Zimy jí v kategorii mladý pracovník obdržela Martina Johnson Pokorná, za nejlepší dizertaci pak ocenění převzala Agata Mrugała.
DSC_7200.jpg
Olympic2.JPG
Monteverde1.JPG
Produktivita prostředí – klíčová proměnná, kterou neumíme stanovit
Článek Ireny Šímové a Davida Storcha, poukazující na zásadní mezery v porozumění klíčové ekologické veličině a jejímu rozložení na povrchu Země, vyhrál v soutěži E4 (Ecography Award for Excellence in Ecology and Evolution) časopisu Ecography cenu za nejlepší přehledový článek (review) v konkurenci 45 zaslaných rukopisů.
square.jpg
Kubelka et al. 2016_POSTER_FINAL BES.jpg
Nejlepší poster na Zoologických dnech 2017
Vojtěch Kubelka získal cenu za nejlepší poster na Zoologických dnech v Brně s příspěvkem: Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Freckleton R., Székely T.: Global patterns of nest predation among shorebirds. Gratulujeme!
Kubelka et al. 2016_POSTER_FINAL BES_square.jpg
PosterFB.jpg

Akce dokumentů