E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS

Seznam smluv katedry

 

Dánsko Aarhus Universita
Itálie Universita Degli Studi di Padova
Universita Degli Studi di Torino
Německo Technische Universität Carolo-Wilhelmina Zu Braunschweig
Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuernberg
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislavě
Švédsko University of Gothenburg
Velká Británie University College London
University of Sussex, Brighton

 

Přihlášení na výjezd v rámci Erasmus +

Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách. V letošním roce bude pravděpodobně otevřena univerzitní online aplikace pro podávání přihlášek až začátkem března, připravte si tedy veškeré podklady předem bez online přihlášky. Kontaktujte včas katedrového koordinátora a žádost si připravte v součinnosti s ním. K žádosti adresované katedrovému koordinátorovi (uveďte jméno, ročník studia, obor, kontaktní údaje, cílovou univerzitu, plánované období výjezdu) připojte následující dokumenty:

  • Motivační dopis (stručné zdůvodnění, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu – ANGLICKY!)
  • Životopis
  • Jazykové znalosti (kopie certifikátů, pokud neovládáte jazyk příslušné země, tak i rozbor, jak tam vše zvládnete)
  • Výpis absolvovaných předmětů Bc. příp. i Mgr. programu (se známkami a průměrem) ze SIS
  • Návrh studijního plánu pro celý ročník výjezdu (souhlas školitele i garanta oboru stačí zajistit až v případě úspěšné nominace na výjezd).
  • Sylaby předmětů, které chcete v zahraničí absolvovat

Přihlásit se můžete maximálně na 3 různé školy, včetně těch, které jsou koordinovány jinými katedrami.

Nominované uchazeče vybírá tříčlenná komise, složená z katedrového koordinátora a dvou dalších členů katedry. Studenti s průměrem 2,5 a horším nebudou na výjezd nominováni.

Výjezd na pracovní stáž

Při výjezdu na stáž je krom běžné interinstitucionální dohody též nezbytné s partnerskou univerzitou včas uzavřít dodatek ke smlouvě (Addendum to bilateral agreement). Kontaktujte tedy katedrovou koordinátorku v dostatečném předstihu před plánovaným výjezdem.

Kontakt na katedrového koordinátora

RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. tel: +420 22195 1780, e-mail: sebkova@natur.cuni.cz, místnost: č. P48 (V7, přízemí)
sebkova@natur.cuni.cz

Akce dokumentů