E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS

Seznam smluv katedry

Dánsko Aarhus Universita
Itálie Universita Degli Studi di Padova
Universita Degli Studi di Torino
Německo Technische Universität Carolo-Wilhelmina Zu Braunschweig
Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuernberg
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislavě
Švédsko University of Gothenburg
Velká Británie University College London
University of Sussex, Brighton
Belgie Katholieke Universiteit Leuven​

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, proběhne na Katedře buněčné biologie:


Ve středu 8. 3. 2023 od 10 hodin ve Viničné 7, 2. patře, místnost č. 237.
Výběrového řízení se kandidáti účastní osobně.


Veškeré potřebné podklady v tištěné i elektronické podobě prosím zašlete / zaneste nejpozději do 6. 3. Vytištěné podklady zaneste přímo koordinátorovi Erasmus (2. patro, místnost 237), případně na sekretariát katedry (1. patro, místnost 139b) nebo je můžete nechat na vrátnici se jménem koordinátora a s popisem - Katedra buněčné biologie.


Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách. K žádosti adresované katedrovému koordinátorovi (uveďte jméno, ročník studia, obor, kontaktní údaje, cílovou univerzitu, plánované období výjezdu) připojte následující dokumenty:

Dokumenty nezbytné pro výběrové řízení:

 • motivační dopis v angličtině (rozsah cca 1 A4) – zde mimo jiné popište případnou souvislost Vámi zvolené univerzity a předmětů s Vaším odborným směřováním, tématem DP apod.
 • strukturovaný životopis
 • předběžný návrh Studijního plánu (Je nutné dodržet minimální počet kreditů pro danou úroveň studia – viz tabulka. Všechny kredity z předmětů, které si zde studenti zapíšou, musí student v zahraniční splnit. To platí i v případě počtu dobrovolně zapsaných kreditů nad stanovený limit. Studenti vyjíždějící v magisterském studiu si zapíšou do pravé části tabulky 1 odborný seminář. Do tabulky 2 všichni studenti zapíšou 2 předměty (2 za jeden semestr v zahraničí), které by student absolvoval na PřF UK v případě, že by Erasmus+ pobyt nerealizoval (pouze VOLITELNÉ předměty, pozor předmět pro studenta nesmí být prerekvizitou).
 • vyjádření / souhlas školitele (souhlas školitele platí pro studenty NMgr. studia a studenty 3. r. Bc studia). Souhlas školitele stačí zajistit až v případě úspěšné nominace na výjezd.
 • podrobné sylaby vybraných předmětů studijního plánu – pokud na stránkách zahraniční univerzity nenaleznete podrobné sylaby předmětů, je nutné o ně písemně univerzitu požádat
 • výpis studijních výsledků vygenerovaný ze SIS, průměrný prospěch nesmí být vyšší než 2,5!
 • jazykové certifikáty dokládající Vaši schopnost absolvovat studium v daném jazyce (nemáte-li takové, uveďte svoji jazykovou kvalifikaci).
Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Bc studenti: 20 ECTS
Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Mgr studenti: 15 ECTS
(počet kreditů, který bude po návratu z pobytu zapsán do studia na PřF UK)  
Doporučený počet kreditů za semestr: 30 ECTS
V případě nedodržení minimálního počtu kreditů může být vyžadováno vrácení části
stipendia.
 

 

Před výběrovým řízením si založte přihlášku na danou univerzitu (univerzity) v internetové aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/). Aplikace pro založení přihlášek je již otevřena. Najdete zde podrobný přehled o smlouvách a o celkovém počtu přihlášených studentů. To může být pro Vás rozhodující v případě překročení kapacity smluv.

Přihlásit se můžete maximálně na 3 různé školy, včetně těch, které jsou koordinovány jinými katedrami.
Nominované uchazeče vybírá tříčlenná komise, složená z katedrového koordinátora a dvou
dalších členů katedry. Studenti s průměrem 2,5 a horším nebudou na výjezd nominováni.

Výjezd na praktickou stáž

Výběrové řízení

Na praktickou stáž je možné se hlásit v průběhu celého roku, proto si termín výběrového řízení dohodněte s katedrovým koordinátorem (pokud se hlásíte na stáž mimo celofakultní termín výběrového řízení).


K výběrovému řízení je nezbytné katedrovému koordinátorovi dodat:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis studijních výsledků
 • předběžnou náplň praktické stáže
 • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

Administrativní příprava praktické stáže

Pro vyřízení praktické stáže pošlete následující informace do fakultní kanceláře Erasmus erasmus@natur.cuni.cz (a katedrovému koordinátorovi v kopii):

 • e-mail komunikaci, ve které je potvrzena stáž s přijímající institucí, případně zvací dopis
 • na jaké období (semestr a akademický rok) je výjezd plánován
 • plánovaný počet měsíců v zahraničí
 • název a adresu zahraniční instituce
 • kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefon) externího zahraničního školitele
 • program studia na Přírodovědecké fakultě
 • domácí katedra studenta
 • náplň práce stáže

Na základě těchto informací kancelář Erasmus RUK žadateli zpřístupní Erasmus aplikaci. Zde
https://is.cuni.cz/webapps/ si vyplníte přihlášku (Learning Agreement) pro stáž. Vyplněný a
vytištěný Learning Agreement zanesete katedrovému koordinátorovi, který zajistí schválení
garanta studijního programu.

Odkazy

Kontakt na katedrového koordinátora

RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus
Viničná 7, Praha 2, 2. patro, místnost 237
Kontakt: natasa.sebkova@natur.cuni.cz

Akce dokumentů