E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř invazivity nádorových buněk

Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., Doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

Výzkumné zaměření
Náš tým
Recentní publikace

 

 

Výzkumné zaměření

U většiny nádorových onemocnění je nejnebezpečnějším aspektem schopnost nádorových buněk vytvářet sekundární ložiska, tzv. metastáze. Ačkoli pro úspěšné metastazování musí buňky obvykle absolvovat mnoho procesů, za kritický bývá obecně považován  průnik (invaze) buněk z původního nádoru do okolní tkáně. V současné době jsou známy dva hlavní způsoby buněčné invazivity. Déle známým a lépe popsaným způsobem je mezenchymální invazivita. Tento způsob invazivity je charakterizován závislostí na aktivitě extracelulárních proteáz – enzymů, schopných odbourávat mezibuněčnou hmotu. Druhý způsob invazivity je nezávislý na aktivitě extracelulárních proteáz ale vyžaduje aktivitu jiného enzymu - malé GTPázy Rho. Tento typ invazivity se podle morfologie buněk v 3D prostředí extracelulární matrix nazývá améboidní invazivita. GTPáza Rho aktivuje kinázu ROCK což následně vede k zvýšené fosforylaci lehkého řetězce myozínu a zesílení kontraktility  aktomyozínu. Předpokládá se, že zvýšená aktivita aktomyozínu dává buňkám schopnost silou se protlačit denzním prostředím extracelulární matrix.

 

Laboratoř mechanismů invazivity nádorových buněk byla založena v roce 2006 na katedře Buněčné biologie a  zabývá se molekulárními procesy a morfologickými změnami, které dávají transformované buňce schopnost efektivně invadovat do okolní tkáně. Pro výzkum využíváme například buněčného modelu metastatické progrese, který jsme získali v rámci spolupráce s MUDr. P. Veselým (ÚMG, Praha). Model se skládá ze 4 sarkomových linií, parentální a tří odvozených linií s postupně se zvyšující schopností metastazovat. Podařilo se nám ukázat, že i buňky mezenchymálního původu, jako jsou právě sarkomové buňky modelu, mohou využívat améboidní typ invazivity, který byl do té doby popsán pouze u karcinomových buněk. Ve spolupráci s laboratoří prof. B. Fabryho (University of Erlangen‑Nuremberg, Germany) jsme dále ukázali, že buňky silně metastazující linie jsou výrazně silnější než buňky parentální linie, a tím jsme potvrdili předpoklad závislosti améboidní invazivity na zvýšené schopnosti buněk generovat trakční síly.

Skupina se rovněž zabývá úlohou dynamiky cytoskeletu v invazivitě primárních buněk karcinomu prsu. Výzkum probíhá ve spolupráci s již zmíněnou laboratoří prof. B. Fabryho a dále ve spolupráci s doc. Chmelíkem na VUT Brno – zde se jedná o využití digitální holografické mikroskopie při analýze dynamiky cytoskeletu nádorových buněk.

Ve spolupráci s laboratoří prof. S.K. Hankse na Vanderbilt University Medical Center, TN, USA studujeme úlohu proteinů Src a CAS v mesenchymální invazivitě nádorových buněk. V neposlední řadě se zabýváme výzkumem morfologie invadopodií – invazívních struktur mezenchymálně invadujících buněk v komplexním prostředí.

Náš tým

Vedoucí skupiny:

Brábek Jan (Doc.RNDr.,Ph.D.) - vedoucí skupiny
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873900; brabek@natur.cuni.cz
Profil; SIS

Rősel Daniel (Doc.RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873900; rosel@natur.cuni.cz
Profil; SIS

 

Postdoci:

Pataki Csilla (Mgr., Ph.D.)
Kontaktní údaje: V7/142; +420 22195 1766; v současnosti na mateřské dovolené, patakicsilla@yahoo.com

Čermák Vladimír (Mgr., Ph.D.)
Kontaktní údaje: V7/142; +420 325873902; vladimir.cermak@natur.cuni.cz

Tolde Ondřej (RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: V7/142, +420 325873902; ondrej.tolde@natur.cuni.cz

 

Doktorandi:

Gemperle Jakub (Mgr.)
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873902; Jakub.gemperle@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2012/13, Školitel: RNDr. Daniel Rosel, Ph.D

Koudelková Lenka (Mgr.)

Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873902; koudelkova.lenka@gmail.com
Rok zahájení: 2013/14; Školitel: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Merta Ladislav (Mgr.)

Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873902; ladislav.merta@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2014/15; Školitel: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Gandalovičová Aneta (Mgr.)

Kontaktní údaje: +BIOCEV; +420 325873902;aneta.gandalovicova@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2016/17, Školitel: doc. RNDr. Jan Brábek,, Ph.D.

Dibus Michal (Mgr.)

Kontaktní údaje: VBIOCEV; +420 325873902;dibus.michal@gmail.com
Rok zahájení: 2016/17, Školitel: RNDr. Daniel Rosel, Ph.D

Magisterští studenti:

Dominika Lyková (Bc.)

Kontaktní údaje: +BIOCEV; +420 325873902;dominika.lykova@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2014/15, Školitel: doc. RNDr. Jan Brábek,, Ph.D.

Tereza Skýbová (Bc.)

Kontaktní údaje: +BIOCEV; +420 325873902;tereza.skybova@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2014/15, Školitel: doc. RNDr. Jan Brábek,, Ph.D.

Technici:

Charvátová Marie
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873902; marie.charvatova@natur.cuni.cz

Naše laboratoř v Biocevu
Laborková akce Laser game
Rakouské Alpy 2017 (interní socializační akce)

Kde naše laboratoře najdete: BIOCEV (Průmyslová 595, 252 50 Vestec); místnost A2.103

 

Recentní publikace

Brábek J, Rosel D, Fernandes M. Pragmatic medicine in solid cancer: a translational alternative to precision medicine. Onco Targets Ther. 2016 Apr 5;9:1839-55. doi: 10.2147/OTT.S103832. eCollection 2016.

Jobe NP, Rösel D, Dvořánková B, Kodet O, Lacina L, Mateu R, Smetana K, Brábek JSimultaneous blocking of IL-6 and IL-8 is sufficient to fully inhibit CAF-induced human melanoma cell invasiveness. Histochem Cell Biol. 2016 Aug;146(2):205-17. doi: 10.1007/s00418-016-1433-8. Epub 2016 Apr 21.

Gandalovičová A, Vomastek T, Rosel D, Brábek J.Cell polarity signaling in the plasticity of cancer cell invasiveness. Oncotarget. 2016 May 3;7(18):25022-49. doi: 10.18632/oncotarget.7214. Review.

Vaškovičová K, Szabadosová E, Čermák V, Gandalovičová A, Kasalová L, Rösel D, Brábek J.PKCα promotes the mesenchymal to amoeboid transition and increases cancer cell invasiveness. BMC Cancer. 2015 Apr 29;15:326. doi: 10.1186/s12885-015-1347-1.

Pataki CA, Couchman JR, Brábek JWnt Signaling Cascades and the Roles of Syndecan Proteoglycans.J Histochem Cytochem. 2015 Jul;63(7):465-80. doi: 10.1369/0022155415586961. Epub 2015 Apr 24. Review.

Fernandes M, Rosel D, Brábek J. Translation in solid cancer: are size-based response criteria an anachronism? Clin Transl Oncol. 2015 Jan;17(1):1-10. doi: 10.1007/s12094-014-1207-5. Epub 2014 Jul 30.

Janoštiak R, Pataki AC, Brábek J, Rösel D. Mechanosensors in integrin signaling: The emerging role of p130Cas. Eur J Cell Biol. 2014 Oct;93(10-12): 445-54

Janoštiak R, Brábek J, Auernheimer V, Tatárová Z, Lautscham LA, Dey T, Gemperle J, Merkel R, Goldmann WH, Fabry B, Rösel D. CAS directly interacts with vinculin to control mechanosensing and focal adhesion dynamics. Cell Mol Life Sci. 2014 Feb;71(4):727-44.

Kosla J, Paňková D, Plachý J, Tolde O, Bicanová K, Dvořák M, Rösel D, Brábek J. Metastasis of aggressive amoeboid sarcoma cells is dependent on Rho/ROCK/MLC signaling. Cell Commun Signal. 2013 Jul 30;11(1):51. doi: 10.1186/1478-811X-11-51.

Rösel D, Brábek J, Veselý P, Fernandes M. (2013) Drugs for solid cancer: the productivity crisis prompts a rethink. Onco Targets Ther. Jun 26;6:767-77. (IF = 2.073)

Vaškovičová K, Zárský V, Rösel D, Nikolič M, Buccione R, Cvrčková F, Brábek J (2013). Invasive cells in animals and plants: searching for LECA machineries in later eukaryotic life. Biol Direct. 8:8. doi: 10.1186/1745-6150-8-8. (IF 2.720)

Brábek J, Fernandes M (2012) Affordable cancer care. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):e2-3. (IF=22.589)

Paňková D, Jobe N, Kratochvílová M, Buccione R, Brábek J, Rösel D. 2012 NG2-mediated Rho activation promotes amoeboid invasiveness of cancer cells. Eur J Cell Biol. 91(11-12):969-77. (IF=2.806)

Rosel D, Khurana T, Majithia A, Huang X, Bhandari R, Kimmel AR. (2012) TOR complex 2 (TORC2) in Dictyostelium suppresses phagocytic nutrient capture independently of TORC1-mediated nutrient sensing. J Cell Sci. 125(Pt 1): 37-48. (IF=6.111)

Tatárová Z, Brábek J, Rosel D, Novotny M. (2012) SH3 Domain Tyrosine Phosphorylation – Sites, Role and Evolution. PlosOne 7 (5): 1-8. e36310. (IF=4.092)

Tolde O., Rösel D., Janoštiak R., Veselý P., Brábek J. Dynamics and morphology of focal adhesions in complex 3D environment. Folia Biol. 5:177-184, 2012. (IF=1.151)

Janoštiak R, Tolde O, Brůhová Z, Novotný M, Hanks SK, Rösel D, Brábek J. (2011)Tyrosine Phosphorylation within the SH3 domain Regulates CAS Subcellular Localization, Cell Migration, and Invasiveness. Mol Biol Cell. 2011 Sep 30.[Epub ahead of print] (IF=4.942)

Brábek J , Mierke CT, Rösel D, Veselý P, Fabry B (2010) The role of the tissue microenvironment in the regulation of cancer cell motility and invasion. Cell Commun Signal 8(1):22. (IF=5.500)

Micuda S, Rösel D, Ryska A, Brábek J (2010) ROCK inhibitors as emerging therapeutic candidates for sarcomas. Curr Cancer Drug Targets 10(2):127-34. (IF=4.327)

Paňková K, Rösel D, Novotný M, Brábek J (2010) The molecular mechanisms of transition between mesenchymal and amoeboid invasiveness in tumor cells. Cell Mol Life Sci  67(1): 63-71. Review. (IF=6.570)

Tolde O, Rösel D, Veselý P, Folk P, Brábek J (2010) The structure of invadopodia in a complex 3D environment. Eur J Cell Biol 89(9):674-80. (IF=2.806)

Tolde O, Rösel D, Mierke CT, Paňková D, Folk P, Vesely P, Brábek J (2010) Neoplastic progression of the human breast cancer cell line G3S1 is associated with elevation of cytoskeletal dynamics and upregulation of MT1-MMP. Int J Oncol 36(4):833-9. (IF=2.399)

Akce dokumentů