E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr.Daniel Rösel, PhD.


Kontaktní údaje

 

místnost:  V5/S07 (Radioizotopový servis)

telefon:  +420 22195 1801

fax:  +420 22195 1758

e-mail:  rosel@natur.cuni.cz

konzultační hodiny:  pátek 9:30-11:30

 

Profesní zkušenosti

Daniel Rösel vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během doktorského studia (1997-2001) na PřF UK v Praze (spec. buněčná a vývojová biologie) identifikoval a popsal nový gen pro kalmodulin u modelového organismu Dictyostelium discoideum. V letech2001-2005 byl na postdoktorálním pobytu na NIH (Bethesda, USA), kde se zabýval úlohou TOR signalizace v chemotaxi a fagocytóze Dictyostelium discoideum. Po svém návratu do České republiky v roce 2005 působí jako vědecký pracovník na katedře buněčné biologie PřF UK v Praze.

 

Vědecké zaměření

Daniel Rösel se v současné době zabývá molekulárními procesy a morfologickými změnami, které dávají transformované buňce schopnost efektivně invadovat do okolní tkáně. Úzce spolupracuje s Dr. Janem Brábkem se kterým založil Laboratoř mechanismů invazivity nádorových buněk. V rámci skupiny se specializuje na metodiky molekulární biologie a mikroskopie.

Výuka

Fyziologie buňky - B150P22

Praktikum z biochemie - B150C04

Praktikum z biochemie pro učitele - B150C03

Kurz práce s radioizotopy – B150C14

 

Vědecká výchova

Dr. Daniel Rösel jako školitel vedl 3 úspěšně ukončené magisterské práce:

Mgr. Martin Sztacho - Funkční význam fosforylace tyrozínu 90 SH3 domény proteinu Src.
Mgr. Lucie Teglová - Crosstalk of integrin and mTOR signaling.
Mgr. Lenka Kasalová - In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk
 

V současnosti je školitelem doktorského studia Mgr. Zuzany Brůhové a diplomové práce Bc. Vojtěcha Pavlíka a Bc. Jakuba Gemperleho.

 

Nejvýznamnější publikace

Tolde O, Rösel D, Veselý P, Folk P, Brábek J. The structure of invadopodia in a complex 3D environment. (2010) Eur J Cell Biol. Sep;89(9):674-80. (IF: 3.314, 2009) 

Tolde O, Rösel D, Mierke CT, Panková D, Folk P, Vesely P, Brábek J. Neoplastic progression of the human breast cancer cell line G3S1 is associated with elevation of cytoskeletal dynamics and upregulation of MT1-MMP. (2010) Int J Oncol. Apr;36(4):833-9. (IF: 2.447, 2009)
 
Mičuda S, Rösel D, Ryška A, Brábek J. ROCK Inhibitors as Emerging Therapeutic Candidates for Sarcomas. (2010) Curr Cancer Drug Targets. Mar 1;10(2):127- 34 (IF: 5.129, 2009)
 
 Panková K, Rösel D, Novotný M, Brábek J.: The molecular mechanisms of transition between mesenchymal and amoeboid invasiveness in tumor cells. (2010) Cell Mol Life Sci. 67(1):63-71. (IF: 6.090, 2009) 
 
Veselý P, Rösel D, Paňková D, Tolde O, Blasé C, Matoušková E, Folk P, Brábek J,Bereiter- Hahn J.: Confocal microscopy reveals myzitiras and vthela morphotypes as new signatures of malignancy progression. (2008) Scanning 31(3):102-6. (IF: 1.134, 2008)
 
Rösel D., Brábek J., Tolde O., Mierke C.T., Zitterbart D.P., Raupach C., Bicanová K., Kollmannsberger P., Pankova D., Veselý P., Folk P., Fabry B.; Upregulation of Rho/ROCK Signaling in Sarcoma Cells Drives Invasion and Increased Generation of Protrusive Force. (2008) Mol Cancer Res.6 (9):1410-1420. (IF: 4.533, 2008) 
 
Mierke C.T., Rösel D., Fabry B., Brábek J.; Contractile forces in tumor cell migration. (2008) Eur J Cell Biol. 87, 669-676 (IF: 3.955, 2008) 
 
Rösel D, Kimmel AR. The COP9 signalosome regulates cell proliferation of Dictyostelium discoideum. (2006) Eur J Cell Biol. 85, 1023-34 (IF: 3.039, 2006)
 
Rösel D., Půta F., Blahůšková A., Smýkal P., Folk P.; Molecular characterization in Dictyostelium of an unconventional calmodulin CalB. (2000) FEBS Lett. 473, 323-327 (IF: 3.440, 2000)

Akce dokumentů