E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. František Půta, CSc.

zástupce vedoucího katedry

František Půta
Kontaktní údaje

 

tel.: +420 22195 1777

FAX: +420 22195 1758

e-mail: puta@natur.cuni.cz

kancelář: Viničná 7, přízemí, dveře č. 43/44

konzultační hodiny: pátek 9:30-11:30

 

 

Profesní zkušenosti a současný výzkum
František Půta vystudoval obor genetika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983. Během doktorského studia (1984-1990) na PřF UK v Praze (spec. genetika) se věnoval konstrukci plasmidových vektorů pro klonování kvasinkových genů. Vektory jím konstruované jsou vybaveny pozitivním selekčním systémem pro přímou selekci klonů transformovaných rekombinantními plasmidy. Od roku 1992 se věnuje výzkumu genové exprese, nejdříve na modelovém organismu Dictyostelium discoideum, následně na kvasinkách Schizosaccharomyces pombe a Saccharomyces cerevisiae. Ústředním tématem jeho současného výzkumu je role sestřihového faktoru SKIP/Prp45 ve spliceosomu, a výběr 3’ sestřihového místa.

Studijní pobyty
V roce 1988 absolvoval čtyřměsíční studijní pobyt na Moskevská státní universitě a Výzkumném ústavu pro genetiku v Moskvě. V roce 1993 se zúčastnil kurz EMBO na Institutu Maxe-Plancka v Martinsriedu u Mnichova. V roce 1994 mu byl udělen IREX award na čtyřměsíční studijní pobyt na City University v New Yorku. V roce 2003 získal stipendium  Alexander von Humboldt Stiftung na dvouměsíční studijní pobyt na Universitě v Kasselu.

Vědecká výchova

Doc. František Půta je školitelem doktorandů Mgr. Martiny Ptáčkové, RNDr. Anny Valentové a Mgr. Ondřeje Gahury a vede diplomové práce Bc. Evy Ničové a Bc. Zdeňka Cita.

Během svého působení na fakultě se podílel na vedení pěti úspěšně ukončených doktorských projektů:

RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (Ph.D. 2001); v letech 2001-2005 absolvoval postdoktorální pobyt na National Institutes of Health, Bethesda, USA; nyní asistentem na katedře buněčné biologie PřF UK v Praze.

Mgr. Monika Ambrozková, Ph.D. (Ph.D. 2001); po absolvování doktorského studia nastoupila jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni.

RNDr. Michal Skružný, Ph.D. (Ph.D. 2003); po ukončení doktorského studia absolvoval postdoc na Biochemie-Zentrum, Universtät Heidelberg, SRN; dnes působí v European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, SRN.

Mgr. Martin Převorovský, Ph.D. (Ph.D. 2009); po ukončení doktorského studia absolvoval postdoc v laboratoři Jürga Bählera na University College v Londýně; nyní působí na katedře buněčné biologie.

Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D. (Ph.D. 2010); tč. na mateřské dovolené

Mgr. Ondřej GAhura, Ph.D. (Ph.D. 2012)

Dále se podílel na výchově 23 diplomantů a 8 bakalářů (do r. 2011).


Přímá výuka a vedené práce

Spolupráce se zahraničím

Prof. W. Nellen, Universität Kassel, Německo
Prof. Christian Hammann, Technische Universität Darmstadt, Německo
Prof. Jürg Bähler, University College, Londýn, Velká Británie

 

Nejvýznamnější publikace

Wang X, Wu F, Xie Q, Wang H, Wang Y, Yue Y, Gahura O, Ma S, Liu L, Cao Y, Jiao Y, Puta F, McClung CR, Xu X, Ma L. (2012) SKIP Is a Component of the Spliceosome Linking Alternative Splicing and the Circadian Clock in Arabidopsis. Plant Cell. 24(8): 3278-3295. (IF=8.987)

Převorovský M, Atkinson SR, Ptáčková M, McLean JR, Gould K, Folk P, Půta F, Bähler J. (2011) N-Termini of Fungal CSL Transcription Factors Are Disordered, Enriched in Regulatory Motifs and Inhibit DNA Binding in Fission Yeast. PLoS One. 2011;6(8): e23650. (IF 4.411)

Gahura O, Hammann Ch, Valentová A, Půta F a Folk P (2011) Secondary structure is required for 3′ splice site recognition in yeast. Nucleic Acid Res. [Epub ahead of print] September 5 (IF 7.836)

Gahura O, Abrhámová K, Skružný M, Valentová A, Munzarová V, Folk P, Půta F (2009) Prp45 affects Prp22 partition in spliceosomal complexes and splicing efficiency of non-consensus substrates. J Cell Biochem. 106(1):139-151 (IF = 3.381; 2007)

Převorovský M, Groušl T, Staňurová J, Ryneš J, Nellen W, Půta F, Folk P (2009) Cbf11 and Cbf12, the fission yeast CSL proteins, play opposing roles in cell adhesion and coordination of cell and nuclear division. Exp. Cell Res. 315(8):1533-47. (IF= 3.695; 2007)

Převorovský M, Půta F, Folk P (2007) Fungal CSL transcription factors. BMC Genomics. 8:233-245. (IF = 4.180; 2007)

Folk P, Půta F, Skružný M (2004) Transcriptional coregulator SNW/SKIP: the concealed tie of dissimilar pathways. Cell. Mol. Life Sci. 61: 629-640. (IF 4,812; 2004)

Převorovský M, Půta F (2003) A/T-rich inverted DNA repeats are destabilized by chaotrope-containing buffer during purification using silica gel membrane technology. Biotechniques 35(4): 698-700. (IF 2,545; 2004)

Martínková K, Lebduška P, Skružný M, Folk P, Půta F (2002) Functional mapping of Saccharomyces cerevisiae Prp45 identifies the SNW domain as essential for viability. J. Biochem 132(4): 557-563. (IF 2,292; 2004)

Brábek J, Mojžita D, Novotný M, Půta F, Folk P (2002) The SH3 domain of Src can downregulate its kinase activity in the absence of the SH2 domain-pY527 interaction. Biochem. Biophys Research Commun. 296(3): 664-670. (IF 2,904; 2004)

Ambrozková M, Půta F, Fuková I, Hamplová L, Skružný M, Folk P (2001) The fission yeast ortholog of coregulator SKIP interacts with the small subunit of U2AF. Biochem. Biophys. Res. Commun. 284(5): 1148-1154. (IF 2,904; 2004)

Skružný M, Ambrozková M, Fuková I, Martínková K, Blahůšková A, Půta F, Folk P (2001) Cyclophilins of a novel subfamily interact with SNW/SKIP coregulator in D. discoideum and S. pombe. Biochim. Biophys. Acta 1521: 146-151. (IF 3,369; 2004)

Rősel D, Půta F, Blahůšková A, Smýkal P, Folk P (2000) Molecular characterization of a calmodulin-like Dictyostelium protein CalB. FEBS Lett. 473(3): 323-327. (IF 3,843; 2004)

Folk P, Půta F, Krpejšová L, Blahůšková A, Markoš A, Rabino M, Dottin RP (1996) The homolog of chromatin binding protein Bx42 identified in Dictyostelium. Gene 181: 229-231. (IF 2,705; 2004))

Akce dokumentů