E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Jan Černý, PhD.

Vedoucí skupiny

Kontaktní údaje

 

místnost:  V7/p39

telefon:  +420 22195 1795

fax:  420 22195 1758

e-mail:  jan.cerny@natur.cuni.cz

konzultační hodiny:  úterý 14-15:00

 

Profesní zkušenosti

Jan Černý vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Během doktorského studia (1994-1998) na PřF UK v Praze (obor imunologie) se v laboratoři Prof. Václava Hořejšího (Ústav molekulární genetiky) věnoval studiu membránových mikrodomén. Dnes se zabývá popisem molekul a jejich asociací v membránách leukocytů s důrazem na membránové receptory a proteiny signalizačních kaskád, využitím malých organických molekul ke studiu endosomálního systému, studiem biologických aktivit sekundárních metabolitů bakterií a hub. Využívá MHCII-EGFP knock-in myš jako model pro studium dynamiky endosomálního systému a lokalizace profesionálních antigen-presentujících buněk in situ, in vivo.

Studijní pobyty

2000-2002 Harvard Medical School, Harvard University – postdoktorální pobyt (20 měsíců a několik dalších několikatýdenních). Problematika využití nízkomolekulárních inhibitorů pro studium endosomálního systému, etablování modelu MHC II. třídy-EGFP knock-in myši, pokročilé mikroskopické techniky pozorování dějů v živých buňkách, studium životního cyklu viru HIV v prostředí inhibice lysosomálního systému.

Vědecká výchova

Člen oborových rad PGS: Imunologie, Buněčná a vývojová biologie Biologie a patobiologie buňky Jan Černý je školitelem doktorandů Barbory Pavlů, Vandy Vilímové, Miroslava Honse a Petra Jedelského a diplomantů Aleny Koukalové a Tomáše Galicy.

Ukončení diplomanti: Zora Nováková (2001), Lenka Doubravská (2003), Romana Kučerová (2004), Jana Oujezdská (2006) Barbora Pavlů (2006), Lukáš Faltejsek (2008) 

Ukončení doktorandi: Alena Morávková (2005)

Ocenění

1997 - cena Scheringovy nadace za práci "Asociace lidských NK buněčných receptorů NKR- P1 a CD94 s protein kinázami rodiny Src" 

1997 - cena České imunologické společnosti za nejlepší publikaci roku 1996 vypsanou pro mladé imunology, členy ČIS 

2000 - NATO Science Fellowship - projekt Study of Plasma Membrane Dynamics 

2004 - cena děkana PřF UK pro mladé vědecké pracovníky do 35 let  

2005 - cena Akademie věd ČR – členu autorského týmu pod vedením Prof. Václava Hořejšího za soubor publikací o adaptorových proteinech lidských leukocytů

 

Přímá výuka

Nevýznamnější publikace od roku 2000 (citace k 31.12.2010)

Brdicka T, Pavlistova D, Leo A, Bruyns E, Korinek V, Angelisova P, Scherer J, Shevchenko A, Hilgert I, Cerny J, Drbal K, Kuramitsu Y, Kornacker B, Horejsi V, Schraven . Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains (PAG), a novel ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein, binds the protein tyrosine kinase csk and is involved in regulation of T cell activation. J Exp Med. 2000 May 1;191(9):1591-4. (Citace: 256, IF: 14,910)

Drbal K, Angelisova P, Hilgert I, Cerny J, Novak P, Horejsi V. A proteolytically truncated form of free CD18, the common chain of leukocyte integrins, as a novel marker of activated myeloid cells. Blood. 2001 Sep 1;98(5):1561-6. (Citace: 11, IF: 9.768) 

Boes M, Cerny J, Massol R, Op den Brouw M, Kirchhausen T, Chen J, Ploegh HL T-cell engagement of dendritic cells rapidly rearranges MHC class II transport. Nature. 2002 Aug 29;418(6901):983-8. (Citace: 188, IF: 30.616) 

Song E, Lee SK, Dykxhoorn DM, Novina C, Zhang D, Crawford K, Cerny J, Sharp PA, Lieberman J, Manjunath N, Shankar P. Sustained small interfering RNA-mediated human immunodeficiency virus type 1 inhibition in primary macrophages J Virol. 2003 Jul; 77(13):7174-81. (Citace: 123, IF: 5,167)

Bertho N, Cerny J, Kim YM, Fiebiger E, Ploegh H, Boes M. Requirements for T cell- polarized tubulation of class II+ compartments in dendritic cells. J Immunol. 2003 Dec 1;171(11):5689-96. (Citace: 17, IF: 6,277) 

Boes M, Bertho N, Cerny J, et al. T cells induce extended class II MHC compartments in dendritic cells in a toll-like receptor-dependent manner. J Immunol. 2003. 171: 4081-4088. (Citace: 32, IF: 6,277) 

Cerny J, Feng Y, Yu A, Miyake K, Borgonovo B, Klumperman J, Meldolesi J, McNeil PL, Kirchhausen T. The small chemical vacuolin-1 inhibits Ca(2+)-dependent lysosomal exocytosis but not cell resealing. EMBO Rep. 2004 Sep;5(9):883-8. (Citace: 25, IF: 7,488) 

Vojtova-Vodolanova J, Basler M, Osicka R, Knapp O, Maier E, Cerny J, Benada O, Benz R, Sebo P. Oligomerization is involved in pore formation by Bordetella adenylate cyclase toxin. FASEB J. 2009 Sep;23(9):2831-43. (Citace: 5, IF: 6,963) 

Kacenka M, Kaman O, Kotek J, Falteisek L, Cerny J, Jirak D, Herynek V, Zacharovova K, Berkova Z, Jendelova P, Kupcík J, Pollert E, Veverka P, Lukes I. Dual imaging probes for magnetic resonance imaging and fluorescence microscopy based on perovskite manganite nanoparticles J Mater Chem., 2011, Advance Article. (Citace: 0, IF: 4,795)

 

Výběr popularizačních článků

Černý, J. 2010. Mikrochimérismus. Vesmír 89 (7), 416-418. 

Černý, J. 2009. Zelený fluorescenční protein. Nobelova cena za chemii 2008. Vesmír 88 (4), 228-231.

Černý, J. 2008. Krize identity. Chimérismus, mikrochimérismus a trogocytóza. Vesmír 87 (2), 84-86.

Černý, J. 2008. Genetické zaměřování. Nobelova cena za fyziologii a medicínu 2007. Vesmír 87 (3), 196-199. 

Černý, J. 2001. Susan Lindquistová a její evoluční hereze. Vesmír 80 (5), 251.

 

Akce dokumentů