E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIng.RNDr.Vladimír Krylov, PhD.

Kontaktní údaje

 

místnost: V7/40, přízemí

telefon: +420 22195 1773(4)

fax: +420 22195 1758

e-mail: vkrylov@natur.cuni.cz

konzultační hodiny: po e-mailové či telefonické domluvě

 

Profesní zkušenosti a výzkum

Vladimír Krylov vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci doktorského studia se věnoval genetice a cytogenetice Xenopus laevis a Xenopus tropicalis. V současné době je vedoucím laboratoře Vývojové biologie a ve spolupráci s předními zahraničními laboratořemi (National Institute for Medical Research, Londýn, Velká Británie, University of Houston, Texas, USA, University of California Berkeley a Université d’Évry- Val-d’Essonne, Francie) se zabývá mapováním genomu a identifikací genových mutací u X. tropicalis. V roce 2010 pobýval v rámci krátkodobého EMBO grantu (EMBO Short Term Fellowship) tři měsíce v National Institute for Medical Research kde se věnoval studiu genů potenciálně ovlivňujících vývoj předních končetin u X. tropicalis. Ve spolupráci s dětskou klinikou Na Karlově v Praze se zabývá mikroinjekcí a následnou expresí mutatních variant lidských urátových transportérů na modelu oocytů Xenopus laevis. Kromě Xenopího modelu se dále věnuje problematice ubiquitinace spermií a jejímu vlivu na časný embryonální vývoj u prasete.

Vědecká výchova

Vladimír Krylov je v současné době školitelem tří doktorských a dvou magisterských studentů.

PhD studenti

Eva Seifertová - Vazebná a fyzická mapa genomu Xenopus tropicalis

Radka Teichmanová – Bichir (Polypterus senegalus) jako nový model pro genomické a evoluční studie: 454 sekvenace transkriptomu

Aleš petelák - Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete

Mgr studenti

Petra Špirhanzlová – Fyzické mapování vazebně neidentifikovaných oblastí pomocí BAC klonů u Xenopus tropicalis

Andrea Mančíková – Funkční studie alelických variant urátových transportérů SLC2A9 v rámci české populace na modelu oocytů Xenopus laevis

Spolupráce se zahraničím

Dr. Lyle Zimmerman – National Intitute for Medical Research, Londýn, Velká Británie

Dr. Amy Sater a Dr. Dan Wells – University of Houston, Texas, USA

Dr. Richard Harland – University of California, Berkeley, USA

Dr. Nicolas Pollet - Université d’Évry-Val-d’Essonne, Francie

Přímá výuka

Impaktované publikace (2003-2011)

1) Krylov V, Macha J, Tlapakova T, Takac M, Jonak J. The c-SRC1 gene visualized by in situ hybridization on Xenopus laevis chromosomes. Cytogenet. Genome Res. 2003;103(1-2):169-172. IF = 1,783

 

2) Macha J, Tlapakova T, Krylov V, Kopsky V. Xstir polymorphism and absence of sex linkage in Xenopus laevis ME2 gene. Folia Biol. (Praha). 2003;49:115-117. IF = 0,729

 

3) Krylov V, Kren R, Okada K, Vackova I, Tlapakova T, Fulka J. Effect of protein supplement source on porcine oocyte maturation and subsequent embryonic development after parthenogenetic activation. Folia Biol. (Praha). 2005;51:29-33. IF = 0,729

 

4) Tlapakova T, Krylov V, Macha J. Localization, structure and polymorphism of two paralogous Xenopus laevis mitochondrial malate dehydrogenase genes. Chromosome res. 2005; 13(7):699-706. IF = 3,130

 

5) Okada K, Krylov V, Kren R, Fulka J. Development of Pig Embryos after Electro-activation and In Vitro Fertilization in PZM-3 or PZM Supplemented with Fetal Bovine Serum. J. Reprod. Dev. 2005; 52(1):91-98. IF = 1,637

 

6) Vackova I, Kren R, Loi P, Krylov V, Fulka J. The absence of a DNA replication checkpoint in porcine zygotes. Zygote. 2006; 14(1):33-73. IF = 1,241

 

7) Krylov V, Tlapakova T, Macha J. Localization of Mdh2 single copy gene on Xenopus tropicalis chromosomes by FISH-TSA technique. Cytogenet. Genome Res. 2007; 116:110-112. IF = 1,783

 

8) Krylov V, Tlapakova T, Macha J, Curlej J, Ryban L, Chrenek P. Localization of human coagulation factor VIII (hFVIII) in transgenic rabbit by FISH–TSA: identification of transgene copy number and transmission to the next generation. Folia Biol. (Praha) 2008; 54(4): 121-124. IF = 0,729

 

9) Khokha MK, Krylov V, Reilly MJ, Gall JG, Bhattacharya D, Cheung CY, Kaufman S, Lam DK, Macha J, Ngo C, Prakash N, Schmidt P, Tlapakova T, Trivedi T, Tumova L, Abu-Daya A, Geach T, Vendrell E, Ironfield H, Sinzelle L, Sater AK, Wells DE, Harland RM, Zimmerman LB. Rapid gynogenetic mapping of Xenopus tropicalis mutations to chromosomes. Dev Dyn. 2009; 238(6):1398-1346. IF = 2,864

 

10) Krylov V, Kubickova S, Rubes J, Macha J, Tlapakova T, Seifertova E, Sebkova N. Preparation of X. tropicalis whole chromosome painting probes using laser microdissection and reconstruction of X. laevis tetraploid karyotype by Zoo-FISH. Chromosome res. 2010; 18(4): 431-439. IF = 3,130

 

11) Zubáčová Z, Krylov V, Tachezy J. Fluorescence in situ hybridization (FISH) mapping of single copy genes on Trichomonas vaginalis chromosomes. Mol Biochem Parasitol. 2010; 176(2):135-137. IF = 2,875

 

12) Wells DE, Gutierrez L, Xu Z, Krylov V, Macha J, Blankenburg KP, Hitchens M, Bellot LJ, Spivey M, Stemple DL, Kowis A, Ye Y, Pasternak S, Owen J, Tran T, Slavikova R, Tumova L, Tlapakova T, Seifertova E, Scherer SE, Sater AK. A Genetic Map of Xenopus tropicalis. Dev Biol. 2011;354(1):1-8. IF = 4,094

 

13) Vackova I, Novakova Z, Krylov V, Okada K, Kott T, Fulka H, Motlik J. Analysis of Marker Expression in Porcine Cell Lines Derived from Blastocysts Produced In Vitro and In Vivo. J Reprod Dev. 2011 Jun 17. [Epub ahead of print] IF = 1,637

 

Užitný vzor a patent

Průmyslov užitný vzor: Prostředek na zjišťování genů v prasečích chromozómech, číslo přihlášky - 2007-19163, číslo zápisu – 17938, datum zápisu - 15.10.2007

 

Patent: Použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozómech, číslo přihlášky - 2007-569, číslo ochranného dokumentu – 300860, datum publikace patentu - 26.08.2009

 

Akce dokumentů