E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZásady pro vystoupení na katedrovém semináři

Pro doktorandy 3. ročníku referující na katedrovém semináři

 

 

Referát by měl trvat přesně 20 minut; dalších 10 minut je na diskusi. Prosím pozvěte na seminář své školitele. Pořadí referátů v rámci jednoho semináře je zcela na dohodě referujících.

 

Vystoupení na semináři nechť je  v angličtině.  Současná praxe je ta, že do programu seminářů kopíruju název Vaší disertační práce bez ohledu na to, v jakém jazyce je. Dejte mi prosím vědět, pokud jazyk názvu Vaší práce v SISu je odlišný od toho, v němž budete mluvit.

 

Na seminář prosím přineste "hmatatelné" výstupu doktorandského projektu, tj. poster/y, publikaci/e nebo hrubopis/y článku připravený pro tisk. To je důležitá část presentace a posléze i hodnocení.

 

Při vlastní presentaci je zejména důležité:

 

* říci, proč je dané téma hodno studia (tj, co se o něm ví, co se o něm neví, a proč to, co se o něm neví, má být vybádáno), tj. kontext práce (tohle mají účastníci tendenci přeskakovat; přitom je na celém referátu skoro to nejdůležitější)

* na začátku jednoznačně pojmenovat problém k řešení. Je to důležité vodítko pro ty, kteří pak sledují další myšlenkové a pracovní kroky a chtějí si je někam zařadit.

* ozřejmit, jaký postup a proč je zvolen pro zodpovězení na položené otázky. Tady je třeba provést úvahu o tom, jaké typy vysledků vůbec (např. positivní nebo negativní výsledek pokusu) je možné dostat, a co jednotlivé výsledky mohou znamenat (tj. teoretická úvaha ještě před tím, než člověk pokus/sběr dat začal). Nemá cenu se soustředit na to, kolik snímků nebo Petriho misek je zpracovaných; je spíš důležité vědět, proč se ty snímky nebo Petriho misky zpracovávají.

* jaké výsledky už jsou sebrány a jak je možné je interpretovat. Je vhodné zmínit  představu o zveřejnění výsledků.

* ukázat výhled do zbytku studia (co doktorand plánuje ještě udělat a proč - tj. jak se to vztahuje k tomu, co je již uděláno).

 

 

 

Akce dokumentů