E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZásady pro plán doktorské práce

Součást studijního plánu doktoranda.

Pracovní název

Jméno školitele a případného konzultanta

Výchozí poznatky: Rozbor stavu disciplíny doktorského studia, s několika odkazy na základní literaturu. Zde je třeba konkrétně říci, co se ví, co se neví, a co by bylo užitečné vědět a proč.

Základní otázka/y: vyplývající z výchozích poznatků. Je vhodné, pokud tato část kombinuje otázky poměrně konkrétní (rovnou řešitelné) a otázky obecnější, které poskytnou doktorandovi základní směrování pro pozdější dobu studia.

Použitá metodika/Postup práce: To je hlavní náplň práce, spolu s jejím rámcovým harmonogramem. Nechť navazuje na otázky výše. Samozřejmě je možné (zejména pro pozdější fáze) uvést více alternativ (“v závislosti na tom, jak cosi bude vycházet/nevycházet”).

Lokality: kde se bude bádání provádět (pokud je relevantní) a příp. kdo je majitelem/obhospodařovatelem oněch míst. Zda existuje potřeba povolení ke vstupu do zájmového území nebo k práci v něm, nebo povolení pro práci s chráněnými druhy a jak ho je možné získat.

.

Financování: Zde je třeba uvést, jsou-li pro řešení projektu k disposici nějaké finanční prostředky a na jaké časové období. Pokud ne, nebo pokud jsou k disposici jen na část řešení (což je skoro pravidlem), jak bude možné situaci řešit. Je užitečné uvést, pokud téma navazuje na nějaký grantový projekt a jak.

Rámcový časový plán: Pro první část studia poměrně konkrétně, pro pozdější dobu jen rámcově. Měl by obsahovat údaje o (i) sběru dat (a specifikovat odlišně pro každý okruh sběru dat), (ii) zpracování dat a přípravu publikací. Rovněž časový rámec plánovaných zahraničních pobytů.

Možné další konsultace/návaznosti: Zde prosím uveďte jména lidí, pokud jest užitečno i s pracovištěm, a zejména s oborem, v němž je třeba konsultovat. Vyplatí se zde uvést i podobná, již zadaná a probíhající diplomová témata nebo doktorské práce a podobně.

Typická délka: 1-3 strany

Tuto osnovu je též možné použít jako zásady pro presentaci tématu při přijímacích pohovorech

Akce dokumentů