E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZpráva o plnění studijního plánu

Poznámky k vyplňování položek v SISu

Zpráva se zadává do SISu (po výzvě studijního oddělení, zpravidla v září).

Údaje, které doktorandi zadávají na konci akademického roku do SISu, slouží k několika věcem:

 

(*) vychází z nich pravidelné každoroční hodnocení školitelem a posléze oborovou radou (to je to, jehož výsledkem jsou písmenka A-C a nějaké slovní hodnocení)

 

(*) slouží jako podklad pro mimořádné odměny (formou stipendia) za prezentace na konferencích a publikační aktivitu (ve směru doktorské práce). Ta jsou poskytována jednorázově na konci roku, zpravidla z prostředků SVV.

 

(*) stipendia poskytovaná katedrou doktorandům 2-4. ročníku. Ta jsou poskytována každý měsíc. U doktorandů 2. ročníku vycházejí primárně z hodnocení studia po prvním roce (a publikační aktivity), u studentů 3. a 4. ročníku z publikační aktivity.

 

 

Proto prosím:

 

(*) vyplňte (nejlépe do samostatné kolonky - Typ, Název, podrobnosti) konference, jichž jste se v daném akademickém roce účastnil/a, zda šlo o aktivní účast, a uveďte typ (poster/přednáška) a název vaší prezentace.

 

(*) vyplňte (opět nejlépe do samostatné kolonky) svoje vyšlé publikace, tj. publikace s DOI (nemusí být ještě se stránkami). Uveďte plnou citaci publikace a - pokud to SIS technicky umožňuje - nahrajte soubor s publikací.

 

(*) vyplňte (opět nejlépe do samostatné kolonky) svoje  publikace v recensním řízení (ať už v redakci, nebo na revisi). Opět uveďte všechny autory, název publikace a časopis, v němž recensní řízení probíhá. Opět nahrajte soubor s publikací.

 

(*) dále prosím shrňte svoje hlavní aktivity na doktorské práci (sběr dat, zpracování dat, přípravu publikací, účast na kurzech atd.)

 

 

Děkuju Tomáš Herben

 

Akce dokumentů