E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborová rada studijního oboru botanika

Oborová rada studijního oboru botanika, zařazeného do doktorského studijního programu botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Složení oborové rady

 

 • RNDr. Tomáš Fér, PhD. (PřF UK, katedra botaniky)
 • Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.  (PřF UJEP, katedra biologie)
 • Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (PřF MU Brno, katedra botaniky)
 • Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., předseda (PřF UK, katedra botaniky a Botanický ústav AV ČR)
 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (PedF UK, katedra biologie)
 • Mgr. Jindřich Chrtek, CSc. (PřF UK, katedra botaniky a Botanický ústav AV ČR)
 • Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (PřF MU Brno, katedra botaniky)
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR)
 • Prof. RNDr. Jan Kaštovský, PhD. (PřF JčU, katedra botaniky)
 • Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
 • Prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (katedra botaniky, Biologická fakulta, JčU České Budějovice a Botanický ústav AV ČR)
 • Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK, katedra botaniky)
 • RNDr. Alena Kubátová, CSc. (PřF UK, katedra botaniky)
 • doc. RNDr. Petr Kuneš, PhD. (PřF UK, katedra botaniky a Botanický ústav AV ČR)
 • Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (PřF UK, katedra botaniky)
 • Doc. Mgr. Patrik Mráz, PhD. (PřF UK, katedra botaniky)
 • Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (PřF UK, katedra botaniky a Botanický ústav AV ČR)
 • Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. (PřF UK, katedra botaniky) 
 • Prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (PřF UK, katedra botaniky)
 • Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (Botanický ústav AV ČR  a  PřF UK, katedra ekologie)
 • Doc. Mgr. Pavel Škaloud, PhD. (PřF UK, katedra botaniky)
 • Doc. RNDr. Petr Šmilauer, PhD. (Katedra biologie ekosystémů, PřF JčU)

Akce dokumentů