E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Studium v bakalářském stupni na Katedře botaniky. Témata, obhajoby, apod.
Obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Aktuální harmonogram blížících se obhajob.
Nabídka témat bakalářských a diplomových prací
Vypisovaná témata bakalářských prací na Katedře botaniky.
Pravidla pro vypracování bakalářské práce
Pravidla pro vypracování bakalářské práce ka katedře botaniky se řídí pravidly biologické sekce
Bakalář PLUS
Jste v bakalářském studiu na Přírodovědecké fakultě Univerizity Karlovy, nebo bakalářské studium letos začínáte? A chcete od své školy něco navíc? Něco, co vám nenabízejí běžné vyučovací předměty?
Terénní cvičení z botaniky
Týdenní kurz pro bakalářské studenty zaměřený na představení běžných zástupců cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků. Objekty jsou demonstrovány přímo v terénu během půldenních exkurzí do okolí jihočeských Dobronic.

Akce dokumentů

Kategorie: , ,