E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře zima 2020–2021

KATEDRA BOTANIKY PřF UK Rudolphova laboratoř pro paleoekologii Vás zve na: Rudolphovy kvartérní semináře (zima 2020–2021)

Semináře se konají online, od 15:40

Odkaz na Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/99246238298?pwd=cE4rL3BYbitWNkpGZ3VTREszZ2UxQT09

19. října
Přemysl Bobek (BÚ AV ČR): Požáry a antropogenní pylové indikátory v horských polohách Šumavy

Přestože narůstá archeologických dokladů o přítomnosti lidí ve vyšších polohách Šumavy již od mezolitu, charakter a intenzita možných antropogenních aktivit zůstávají málo poznanou kapitolou holocenního vývoje tohoto pohoří nadohled Alp. Jsou časté požáry odrazem dřívějších loveckých praktik? Mohl v tomto nízkém pohoří existovat systém horského pastevectví? Rozsáhlá revize dostupných pylových dat, antropogenní indikátory a uhlíkový záznam požárů uložený v půdách a rašeliništích nabízí možnosti, jak do této problematiky nahlédnout.

2. listopadu
Petr Pokorný (CTS) a Petr Šída (UHK): Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.

Skoro 10 let zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak přesto zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nové přírůstky do zvěřince. V rámci reklamy jmenujme několik pozoruhodných exemplářů z manéže: (1) Dračí díra. (2) O tom, jak se to celé pohnojilo. (3) Interglaciál o 3000 let delší. (4) Limbo-modřínová tajga chycená za pačesy. (5) Mezolitičtí lovci-sběrači kam rýč zaryje a vrták zavrtá. (6) Jejich podivná živobytí a ještě divnější vztahy se zemědělci. (7) Záhadná erozní událost. (8) Šťavnaté pralesy karpatského ražení. (9) Lužická katastrofa, která se nekonala. (10) 4000 let trvale udržitelné lesní pastvy. (10) Malé, ale naše: České Pompeje ve Velkém Mamuťáku. (11) Kupice hov... (12) Mužský vydává třeskutá tajemství.

16. listopadu
Niina Kuosmanen (ČZU + University of Helsinki): Late Holocene ecosystem change and disturbance dynamics in Central European mountain forests

To investigate the late Holocene stand-scale forest dynamics and disturbance history in temperate mountain forests in High Tatra mountains in Slovakia, we sampled transect of four small forest hollows ranging from lower elevation sites Diera Hollow at 982 m.a.s.l. (circa 1500 cal. yr BP) and Lomnica Hollow at 974 m.a.s.l. (circa 1100 cal. yr BP) to Smokovec Hollow at 1067 m.a.s.l. (circa 4700 cal. yr BP) and to Velicka Hollow at treeline at 1354 m.a.s.l. (circa 3200 cal. yr BP). We used pollen analysis to reconstruct the changes in forest composition during the study period. To investigate the role of natural drivers and anthropogenic influence in the ecosystem change, we assess the role of climate, forest fires and human impact as the potential drivers on the past forest dynamics. The climate variable for the past 1000 years we use climate reconstruction from the tree-ring records from the region. Fire history is analysed using macroscopic charcoal and we use human indicator pollen taxa to indicate human activity in the area. Preliminary results demonstrate opening of the landscape circa 800-500 cal yr BP. Presence of the human indicator pollen taxa suggest landscape opening in connection to anthropogenic activity in the region. In addition, the charcoal records demonstrate change in the fire regime coinciding with the opening of landscape. Seminar will be in English!

21. prosince
Dr. Adam Hastie (University of Edinburgh): The distribution and dynamics of tropical peatlands, and their role in the global carbon cycle

Tropical peatlands are some of the most carbon (C) dense ecosystems in the world but current estimates of their spatial distribution and below ground C stock are highly uncertain; estimates of the latter range from 105 to 288 Pg C. The degradation, drainage and burning of tropical peatlands can have devastating and varied consequences, not least the release of huge greenhouse gas emissions, driving climate change. As an example, in 1997 it was estimated that between 0.81 and 2.57 Pg C were released from peat and vegetation fires in Indonesia alone, equivalent to 13- 40% of annual fossil fuel emissions at the time. Tropical peatlands are also in turn, sensitive to climate change. Without further research into these unique ecosystems, we may find ourselves in the position of losing vast below ground C stocks, as well as biodiversity, before they have even been quantified. In this seminar Dr Adam Hastie from the University of Edinburgh will talk about the current state of knowledge of tropical peatlands, and his current research incorporating field work, remote sensing and modelling to better understand the spatial and temporal variation of peat accumulation in the Amazon basin. Finally, he will identify knowledge gaps and opportunities for future research. Seminar will be in English!

Akce dokumentů