E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře zima 2021–2022

KATEDRA BOTANIKY PřF UK Rudolphova laboratoř pro paleoekologii Vás zve na: Rudolphovy kvartérní semináře (zima 2021–2022)

Semináře se konají hybridní formou v pondělí od 15:40 v semináriu katedry botaniky (BB), 2. patro, Benátská 2, Praha 2

Zároveň si nás můžete naladit na ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/93260723305?pwd=K1pEbENrdHpnVFdVSk16K0NtUURLUT09

 

11. října
Marek Verčík (Ústav pro klasickou archeologii, FF UK):
Od kolových sídlisk k palácom – vývoj osídlenia na brehu Ochridského jazera

Oblasť okolo Ochridského jazera predstavuje jednu z hlavných komunikačných trás medzi Egejským a Jadranským morom. Preto neprekvapuje, že už od archaického obdobia (6. stor. pred Kr.) tu badať silné vplyvy z gréckeho sveta, zosobnené v hroboch so zlatými maskami z lokality Trebenište. Aký vplyv mali tieto kontakty na prudký vývoj osídlenia v regióne? Prednáška sa bude snažiť zodpovedať na túto a ďalšie otázky prostredníctvom nových poznatkov.

25. října
Martin Margold (Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK):
Zalednění Sibiře v pleistocénu

Současné prostředí Sibiře i jeho proměny v kvartéru jsou častým tématem české kvartérní vědy.
V chladných obdobích pleistocénu naše území, na jih od Skandinávského ledovcového štítu a na
sever od zaledněných Alp, svým způsobem součástí Sibiře bylo: souvislý pás stepí, v tvrdém
kontinentálním klimatu, se táhl ze střední Evropy až na území Beringie. Sibiř ale nebyla jednou
velkou mamutí pastvinou. Ledovcový štít opakovaně pokrýval rozsáhlé plochy Západosibiřské roviny a Středosibiřské vysočiny a horské celky jižní a východní Sibiře měly vlastní, mnohdy též značně rozsáhlé zalednění. Tato přednáška se pokusí shrnout současné znalosti o rozsahu a chronologii kvartérního zalednění na Sibiři, včetně nejnovějších snah tyto znalosti doplnit a posunout.

Akce dokumentů