E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře zima 2022–2023

KATEDRA BOTANIKY PřF UK Rudolphova laboratoř pro paleoekologii Vás zve na: Rudolphovy kvartérní semináře (zima 2022–2023)

Semináře se konají prezenční formou v pondělí od 15:40 v semináriu katedry botaniky (BB), 2. patro, Benátská 2, Praha 2

Pro odběr aktuálních informací se prosím připojte k této Google skupině: rudolph-seminare-usergroup@natur.cuni.cz

 

3. října
Jan Novák (Katedra botaniky, PřF UK):
Mongolská step

17. října
Jan Roleček a kol. (BÚ AVČR Brno, MU)
Diverzita a historie perikarpatské lesostepi

SEMINÁŘ PRO NEMOC ODPADÁ!!!
31. října

Petr Meduna
O lidech, kteří pěstovali lesy

14. listopadu
Exkurze do AMS laboratoře Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Vedoucí: Ivo Světlík. (Organizační detaily budou včas oznámeny.)

28. listopadu
Helena Svitavská-Svobodová a Alice Moravcová
(BÚ AV ČR a katedra botaniky PřF UK)
Odkrývání historie Šumavy - postglaciální vývoj lesů a ledovcových jezer

12. prosince
Jan Albert Šturma
a kol. (Katedra botaniky, PřF UK)
Zvláštnosti vegetace západních Čech ve světle holocénní minulosti

19. prosince
Jan Turek
(CTS UK)
Strava a symbol v pravěku

Akce dokumentů