E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřímá pylová produkce

bakalářské a diplomová témata

Jedním z ekologických přístupů k pochopení současného rozšíření druhů, je studium vývoje vegetace v průběhu Holocénu. Zastoupení pylových zrn ve vzorcích tisíce let staré rašeliny jsou ovlivňovány pylovou produkcí a šířením pylu. Pro rekonstrukci vegetace z těchto záznamů je zásadním parametrem právě pylové produkce, která je druhově specifická a navíc závisí na podmínkách prostředí.

V souvislosti s řešenými projekty nabízíme dvě témata zabývající se otázkou kolik dané druhy vyprodukují pylu?

  • Vliv nadmořské výšky na pylovou produkci

Cílem práce by byl odběr a analýza vzorků vybraného druhu stromu podél transektu nadmořskou výškou.  Bude obnášet hodně práce v terénu, jistou fyzickou zdadnost a nadšení. Práce by probíhala v rámci projektu: Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky.

 

  • Pylová produkce pravěkých obilovin

Taxonomické rozlišení pylové analýzy je hrubší než u živých rostlin. V případě obilovin máme stejná pylová zrna pro pravěké i současné druhy. Pro kvantifikaci lidského vlivu v průběhu pravěku je klíčová pylová produkce např. těchto vymizelých druhů: pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špelta...atd. Práce by probíhala ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a Archeologickým ústavem AV ČR v rámci projektu: Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě.

Přijďte se zeptat!

kontakt: Vojtěch Abraham

Rudophova laboratoř pro paleoekologii

oddělení geobotaniky na katedře botaniky

Akce dokumentů