E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka tématu magisterské práce!

Tuchlovice: Vliv člověka na vegetaci v průběhu hospodářské konjunktury doby železné pohledem pylové analýzy.

Probíhající archeologický výzkum unikátní vlhké archeologické lokality z doby železné v Tuchlovicích (střední Čechy, okres Kladno) vybízí k využití celé řady paleoekologických metod. Zachování organických zbytků na této lokalitě je výjimečně dobré a analýzy mnohých z nich už probíhají (rostlinných makrozbytků, dřeva, kostí). Situace si žádá také aplikaci pylové analýzy, a to jak v prostředí archeologických vrstev, tak v přirozeném prostředí nedalekého rašeliniště.

Případnému vážnému zájemci nabízím zapojení do činnosti širšího mezioborového týmu a finanční zabezpečení práce. Zasvěcení do metody pylové analýzy a jejího využití k paleoekologickým a archeologickým interpretacím. Žádejte podrobnější informace!

Petr Pokorný (kontakt: pokorny@cts.cuni.cz)

foto: P. Pokorný

Akce dokumentů