E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMiniskripta pro praktická cvičení v laboratoři

Praktikum izolace mikrosatelitů a designování mikrosatelitových primerů (PDF)
Izolace mikrosatelitů a designování mikrosatelitových primerů
Praktikum izolace mikrosatelitů a designování mikrosatelitových primerů (PPT)
Izolace mikrosatelitů a designování mikrosatelitových primerů
Molekulární markery v systematice a populační biologii rostlin I
Extrakce DNA, PCR, elektroforéza, RAPD, PCR-RFLP, analýza dat z dominantních markerů (stromy, PCoA, AMOVA, indexy diverzity, ...).
Molekulární markery v systematice a populační biologii rostlin II
Sekvenování, AFLP, mikrosatelity, analýza primárních dat ze sekvenátoru, práce se softwarem pro analýzu dat.

Akce dokumentů