E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdkazy

Odkazy na často používaný software, webové služby, atd.

Software

Práce se sekvencemi

 • FinchTV - prohlížení sekvencí
 • BioEdit - editace sekvencí a mnohem víc...
 • ClustalX - základní alignment sekvencí
 • Primer3 - navrhování primerů
 • CAP3 - vytváření contigů
 • SeqState - automatické kodování indelů

Práce s AFLP a mikrosatelitovými primárními daty

Konstrukce stromů, koordinační analýzy a další programy...

 • TreeCon - výpočet a grafické zobrazení dendrogramů (sekvence, dominantní i kodominantní data)
 • FAMD - stromy, PCoA, AMOVA, Shannonův index, zacházení s chybějícími daty...
 • PAUP (Phylogenetic Analysis Using Parsimony and other methods) - analýzy založené na vzdálenostech, parsimonii a maximal likelihood
 • MrBayes - Bayesovská metoda ke zjištění fylogenetických vztahů
 • TCS - konstrukce haplotypových sítí pomocí statistické parsimonie (pouze pro sekvence)

Vyhodnocování populačních dat

 • Arlequin - AMOVA (Analýza MOlekulární VAriance) a další metody genetické analýzy populací a jedinců
 • PopGene - výpočet populačně genetických parametrů pro kodominantní i dominantní data (RAPD, AFLP ...)
 • FSTAT - výpočet populačně genetických parametrů z alelických dat (isozymy, mikrosatelity)
 • Hickory - Bayesovská analýza geografické struktury genetických dat
 • MSA - populačně genetické parametry specifické pro mikrosatelity
 • BAPS (Bayesian Analysis of Population Structure) - Bayesovské clusterování populací a jedinců pro kodominantní i dominantní markery
 • SPAGeDi (Spatial Pattern Analysis of Genetic Diversity) - analýza prostorové genetické struktury populací a jedinců (i pro dominantní markery a různé ploidní úrovně)

Konverze souborů

Webové služby

 • NCBI (National Center for Biotechnology Information) - databáze sekvencí
 • BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) - hledání podobných sekvencí
 • Sequence Manipulation Suite - manipulace se sekvencemi ve formátu FASTA (reverse-complement
 • CAP3 (contig assembly program) - vytváření contigů
 • Alignment sekvencí - ClustalW, MAFFT, PRRN (server GenomeNet), t-coffee, Kalign ... + stránka s odkazy na alignment
 • FaBox - práce se sekvencemi ve formátu FASTA (extrakce, náhrada hlaviček, spojování a ořezávání alignmentů, vytažení pouze variabilních míst, formátování pro TCS, MrBayes, Arlequin, Excel…

Další odkazy

Další laboratoře

Akce dokumentů