E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled laboratoří a základní pravidla

Stručný přehled laboratoří a obecná pravidla pro práci v nich.

Pro klasickou botanickou laboratorní práci máme k dispozici následující laboratoře (seřazené od nejšpinavějších prací po nejčistší). Podrobnější informace jsou na stránkách věnovaných jednotlivým laboratoří.

 

Název, odkaz na více informací

K čemu slouží

Správce

Sedimentová laboratoř

Práce s hlínou

Barbora Lepková, Jakub Štenc

Laboratoř geobotaniky (17) a váhovna

Chemické analýzy a vážení

Barbora Lepková, Jakub Štenc

Laboratoř průtokové cytometrie

Průtoková cytometrie

Hana Šípková

Laboratoř paleoekologie a karyologie

Paleoekologické a karyologické analýzy

Václav Šulc

Máte-li zájem pracovat v jakékoli z těchto laboratoří, kontaktujte správce určené místnosti.

Obecná pravidla

V laboratořích není možné pracovat, pokud nebudete dodržovat následující základní pravidla:

  1. Práce v laboratoři je možná jen po předchozím zaškolení správcem.
  2. Minimálně 48 hodin (u cytolabu 14 dní) před započetím prací je nutné kontaktovat správce laboratoře. Ten vás zapíše do kalendáře místnosti, zároveň si zarezervujete potřebné vybavení (např. analytické váhy, mlýn, sušárna).
  3. Na základě domluvy se správcem vám bude zapůjčen klíč od místnosti.
  4. Při příchodu do laboratoře se zapíšete do docházkového sešitu.
  5. Po ukončení práce uvedete pracoviště do původního stavu. Umyjte použité nádobí, ukliďte použité přístroje zpět, vypněte počítače.
  6. Při odchodu zavřete okna a čas odchodu zaznamenejte do docházkového listu.

Bez předchozí domluvy se správcem není práce v laboratoři možná! Pokud nebudete respektovat pravidla práce v laboratoři, vyhrazujeme si právo vám znemožnit přístup do laboratoře.

BOZP

Kdokoliv, kdo pracuje v laboratoři, si musí prostudovat pravidla bezpečnosti práce a svou znalost stvrdit podpisem. Pravidla bezpečnosti práce si lze přečíst zde. Podpisová listina je umístěna v inžovně pracovny geobotaniky (28a) u Jakuba Štence.

Kalendáře

V geobotanickém kalendáři je možné zjistit obsazenost laboratoří. Pokud pracujete v laboratoři často, požádejte správce laboratoře, aby vám umožnil do kalendáře zapisovat.

Obsazenost cytolabu naleznete v kalendáři laboratoře průtokové cytometrie. Do kalendáře zapisuje vždy jen správce.

 

Akce dokumentů