E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeobotanické laboratoře

Pravidla práce v laboratořích oddělení geobotaniky

Pravidla užívání a práce v laboratořích oddělení geobotaniky

Oddělení geobotaniky má v současnosti dvě funkční místnosti, označované jako laboratoře – laboratoř velkou (přízemí, dveře 28) a laboratoř špinavou (v suterénu, tzv. 14). Dále se vedle velké laboratoře vyskytuje pracovna pro studenty a tzv. inžovna (místnost za studentskou pracovnou). Všechny místnosti spravují Barbora Lepková (barbora.lepkova@natur.cuni.cz) a Jakub Štenc (jakubstenc@gmail.com) (alespoň jednoho z nich je možné většinu času nalézt v inžovně). V případě dotazů kontaktujte primárně Báru.

Vzhledem k hojnému využívání laboratoří byly vytvořeny rezervační kalendáře Geobot. laborka (platí i pro analytické váhy v inžovně), Geobot. laborka – suterén a Fotokomora (dveře č. 57, pracovna Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii https://goo.gl/BEaXyS). Pokud vám nejde do kalendáře zapisovat, požádejte o přístupová práva ke kalendářům Báru.

Pakliže potřebujete v některé z laboratoří pracovat, rezervujte si vybrané časové okno ve správném kalendáři. Nezapomeňte uvést své celé jméno, e-mail a typ práce či část laboratoře, kterou potřebujete (např. drcení hlíny, digestoř). Díky tomu bude možné zkoordinovat více lidí, kteří pracují v různých částech místnosti. Prosím vězte, že ve všech případech má digitální rezervace přednost!

 

Důležité odkazy:

Kalendář Geobotanická laborka ​​https://goo.gl/1T5uGX

Kalendář Geobotanická laborka - suterén https://goo.gl/q2Gbrt

Kalendář Fotokomora https://goo.gl/dX34De

Stránky Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii https://goo.gl/BEaXyS

Příruční knihovna https://goo.gl/ecQQ3V

 

 

Chod inžovny, funkce správců a možnosti vážení na analytických vahách

V inžovně lze poměrně často nalézt oba výše zmíněné správce Báru a Kubu. Vzhledem k tomu, že oba mají i celou řadu dalších povinností, doporučujeme předchozí domluvu emailem.

V inžovně a přilehlých prostorách se vyskytuje velké množství přístrojů a vybavení v majetku katedry, jež jsou k dispozici studentům pro terénní výzkum. Kompletní seznam vybavení dosud nebyl převeden do elektronické formy, ale usilovně se na tom pracuje. Na půjčení jsou například GPSky, kompletní mapy ČR a Slovenska, detektory kovů, různá čidla, samozřejmě snímkovací rámy, sněžnice a další.

Veškeré vybavení si můžete zapůjčit, nikoli však bez předchozí domluvy! Hlašte i výpujčky drobného nářadí atd.

 

Bára (neboli Inža) zastupuje složku organizační a tudíž se stará o:

- věci, které potřebují pravidelnou údržbu nebo kontrolu

- komunikace s firmami: objednávání chemikálií a vybavení, zajišťování komplikovanějších oprav atd.

- kupování věcí do eráru

- na požádání příprava přístrojů, destilky apod.

- po předchozím upozornění pomoc s přístroji i s laboratorními postupy

- běh klimaboxů (doplňování a vylévání vody, výměna zářivek)

- komunikace se správou budov: běžná údržba i velké zakázky. Platí i pro přilehlé místnosti (Brabazid, Čajovna)

- zajišťování volného běhu laborek i pracovny, udržování pořádek a připomínání těm, co to nedělají, doplňování věcí denní potřeby (utěrky, jar, papír do tiskárny, tonery)

- možnost neustálé pomoci typu kde jsou nádoby téhle velikosti, kam si můžu uložit vzorky a potřebuju půjčit snímkovací rám

 

Kuba (alias Pavla) zastupuje spíše složku silovou a znalostní v oblasti vybavení:

- základní technické práce (vrtání a šroubování skříní)

- základní údržba laboratorních přístrojů (vyměnit baterky/rozebírat a namazat apod.)

- zajišťování dostupnosti a funkčnosti nářadí (vrtačky etc.)

- fyzicky náročnější drobnosti

 

 

Všechny tyhle věci po nás můžete chtít, tak se neváhejte ozvat. Jsme otevřeni i dalším návrhům na zlepšení.

 

 

Analytické váhy

V inžovně se v současnosti vyskytují troje váhy s analytickou přesností:

 • staré Mettler s přesností d=0,0001 g či d=0,00001 g (v závislosti na nastavení, defaultně je d=0,0001)
 • novější KERN s přesností d=0,001 g (při vážení vám váhy ukáží např. hodnotu 3,264(4) – číslo v závorce však ukazuje pouze drift).
 • nejnovější PRECISA s přesností d=0,00001 g. Váživost je závislá na hmotnosti vzorku, při hmotnosti > 30 g je d=0,0001 g. Momentálně jde o nejpřesnější váhy, kterými disponujeme.

Váhy Mettler jsou méně spolehlivé, pokud potřebujete vážit okamžitě a velké množství vzorků. Vzhledem k jejich požehnanému věku občas přestává fungovat displej, zatím se ho však vždy podařilo nakonec znovu přesvědčit. Tento problém bohužel již nejde opravit. Zatím zastáváme názor, že dokud fungují, zůstávají.

Pokud potřebujete vážit (především pokud jde o časově náročnou práci), zarezervujte si váhy v kalendáři Geobot. laborka (https://goo.gl/1T5uGX).

 

 

Prosíme všechny návštěvníky laboratoří i velké pracovny, aby dodržovali následující laboratorní řád.


1. Všichni, kdož v laboratoři pracují, musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Předpisy jsou vyvěšeny v laboratoři na zdi vedle klimaboxu. Prosím všechny nové studenty, kolegy, brigádníky i externí zaměstnance, aby si předpisy prostudovali a toto stvrdili podpisem (na přiloženém archu). Těmito předpisy se prosím řiďte! V laboratoři se běžně pracuje s poměrně nebezpečnými látkami, berte na to prosím ohled, i když jen zaléváte kádinkou kytky, případně ji používáte místo sklenice. Nevěřte, že předchozí uživatel nádobí perfektně umyl a nezapomínejte dodržovat základní bezpečnostní předpisy a laboratorní návyky:

 • V laboratoři se nejí, nepije a nekouří.
 • Veškeré chemikálie se musí nalévat na podnosu.
 • Při práci s nebezpečnými látkami (kyseliny, louhy, rozpouštědla) je nutno používat ochranné pomůcky – rukavice, brýle, chemický plášť (možnost půjčení v inžovně).
 • S těkavými látkami se pracuje v zapnuté a stažené digestoři.
 • Při výrobě deionizované vody je třeba kontejner umístit do výlevky a přívod vody včas vypnout.
 • Při poleptání kyselinou či louhem:
  • Okamžitě spláchnout vodou
  • Zneutralizovat asanačním roztokem:
   • 5 % NaHCO3 při poleptání kyselinou
   • 5 % H3BO​3 při poleptání louhem
  • Namazat zklidňující mastí (Pantenol, kalciová mast) – v lékárničce za dveřmi.
 • Nebezpečné látky vylité na zem okamžitě asanujeme sorbentem z modrého kyblíku (zasypeme od okraje ke středům).
 • Před odchodem zkontrolujte, zda jsou zavřená okna a vypnutá voda.
 • Před odchodem si umyjte ruce.

 

2. Ve všech místnostech udržujte pořádek. V laboratořích je třeba po práci uklidit všechny používané chemikálie, umýt nádobí a setřít stoly. Rozbité sklo patří do koše s nápisem SKLO! Laborku ukliďte i pokud máte v plánu přijít opět druhý den odpoledne. Berte v patrnost, že v laboratoři pracují na denní bázi i další lidé a pravidelně je zde vedená výuka!

 

3. Vše si podepisujte!

Vzorky ukládané do suterénní laborky musí být čitelně označeny jménem majitele a školitele a rokem sběru. Velké množství vzorků (např. půdních) ukládejte do krabic. Vzorky, na kterých v současnosti pracujete (např. drcení, promývaní hlíny, sušení biomasy), rovněž podepisujte! Velkoobjemové vzorky (např. biomasy), které potřebujete uložit, oznamte správci. Vhodné místo pro uskladnění nemusí být v laboratoři.

Odcházíte-li na oběd apod., ukliďte nebezpečné chemikálie a svou práci označte jménem, důvodem a délkou nepřítomnosti (např. jdu na oběd, vrátím se ve dvě).


4. V laborce a pracovně se v současnosti vyskytuje několik ledniček. Prosím, abyste respektovali následující rozdělení: lednice v pracovně - jídlo a pití; lednice v chodbě a laborkách - vzorky.


5. Pokud potřebujete nějaké chemikálie, vždy se nejprve zkuste zeptat správce, ať se nekupují zbytečně. Zajišťujeme i objednávání chemikálií z fakultního skladu na váš grant.

 

 

Akce dokumentů