E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrášil, Karel

Asistent na oddělení systematiky a ekologie bezcévných rostlin.

Asistent na oddělení systematiky a ekologie bezcévných rostlin
Kontakt: E-mail: prasil@natur.cuni.cz ; Tel.: 221 951 660

DECKÝ PROFIL A ZAMĚŘENÍ:

- saprofytické a pertofytické peritheciální askomycety v teleomorfním i anamorfním stádiu
- anamorfní rody čeledi Dematiaceae na přirozeném organickém opadu, zemědělských produktech a potravinách

OBOROVÁ PŘÍPRAVA A PRAXE:

Studijní pobyty v zahraničí:

1986 Nizozemsko, Baarn, CBS (6 měsíců)

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

Obecná mykologie (společně s M. Gryndlerem, J. Holcem, P. Pikálkem, E. Streiblovou a V. Šaškem)
Speciální mykologie II. (společně s A. Kubátovou, J. Markovou a J. Holcem)
Vybrané kapitoly z mykologie II. (společně s A. Kubátovou a J. Markovou)
Pracovní metody  kryptogamologie (společně se M. Váňovou, J. Markovou, Z. Soldánem a J. Váňou)
Systém a fylogeneze bezcévných rostlin - cvičení
Terénní cvičení z botaniky

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

  • Prášil K., V. Šašek et Urban Z.(1973): Izolace a kultivace některých lignikolních stromatických pyrenomycetů. I. Xylariales. - Čes. Mykol., Praha, 27: 133-150.
  • Prášil K., V. Šašek et Urban Z.(1974): Izolace a kultivace některých lignikolních stromatických pyrenomycetů. II. Diaporthales. - Čes. Mykol., Praha, 28: 1-18.
  • Prášil K. et de Hoog G.S.(1988): Variability in Cladosporium  herbarum. - Trans. Brit. Mycol. Soc., Cambridge, 90: 49-54.
  • Prášil K. et Réblová M. (1995): Asterosporium asterospermum  (Coelomycetes) in artificial culture. - Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 9:  29-33.
  • Prášil K. et Réblová M. (1998): Biodiversity of selected Ascomycetes groups in the Šumava mountains. - Silva Gabreta, Vimperk, 2.

Vysokoškolské učebnice a skripta:

  • Křísa B. et Prášil K. (red.) (1994): Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. (Skripta.) 3. vyd. - Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

Akce dokumentů